สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้

ศุกร์ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๐๐
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดให้สถานประกอบการสามารถยื่นคำขอให้ สคช. รับรองมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการได้แล้ว ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากำลังแรงงานในสถานประกอบการของตัวเองได้ง่ายขึ้น เปิดช่องทางให้การจัดฝึกอบรมและการประเมินสำหรับสถานประกอบการทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงาน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้กำลังแรงงานของตนเองได้รับคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอีกคุณวุฒิหนึ่งในสังคมไทย
สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ได้กำหนดข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะสำหรับสถานประกอบการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 โดยสถานประกอบการสามารถยื่นคำขอต่อ สคช. พร้อมรายละเอียดมาตรฐานอาชีพที่ต้องการรับรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ทั้งรายการของมาตรฐานอาชีพ เอกสาร หลักฐาน รายละเอียดของมาตรฐานอาชีพที่ต้องการรับรอง รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการก่อนนำไปสู่การดำเนินการขออนุมัติและรับรองเพื่อประกาศใช้ตามลำดับ โดยมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการรับรองสถานประกอบการนั้นๆ สามารถนำไปใช้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการประเมินสมรรถนะตามาตรฐานอาชีพนั้นได้ และกำลังแรงงานงานที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินตามหน่วยสมรรถนะครบทุกหน่วยตามมาตรฐานอาชีพกำหนด ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา

"ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้ไม่เพียงได้กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาชีพ แต่ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถานประกอบการดำเนินการเพื่อพัฒนากำลังแรงงานของตัวเอง และยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนากำลังคน ที่สำคัญคือการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ Career Path ให้กับกำลังแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เท่ากับเป็นการยอมรับในคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยด้วย ซึ่งสถานประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอให้ สคช. เข้าไปให้การรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการของตัวเองได้โดยไม่จำกัดขนาดว่าเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่" นายสุรพล พลอยสุข กล่าว

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจขอหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดได้ผ่านทาง www.tpqi.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 063-373-3926

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น