พม. ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน "Gift to Give ครั้งที่ 4" มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ สร้างรายได้ และกำลังใจกับกลุ่มผู้เปราะบาง

พฤหัส ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๕๔
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดงาน "Gift to Give ครั้งที่ 4" มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ กล่าวต้อนรับโดย นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
พม. ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน Gift to Give ครั้งที่ 4 มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ สร้างรายได้ และกำลังใจกับกลุ่มผู้เปราะบาง

นางจินตนา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการจัดบริการด้านการพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่กระบวนการฝึกทักษะ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพของกระทรวง พม. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในการร่วมมือ ร่วมใจ ระดมทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมี มาแบ่งปันและจัดบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน ผ่านการสนับสนุนให้มีพื้นที่และช่องทางการตลาด สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การจัดงาน "Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2022" ในครั้งนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยความร่วมมือกันของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงได้ร่วมกันนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวง พม. อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง และสินค้าชุมชนต่าง ๆ มาร่วมออกบูธจำนวน 40 บูธ เพื่อจำหน่ายเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ พร้อมส่งความสุขให้ผู้รับ และร่วมสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต อาทิ กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสานผักตบชวา กระเป๋าใบเตยหนาม ผ้าปักมือ ผ้าคลุมไหล่บาติก ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และตะกร้าหวายลายขิต เป็นต้น รวมทั้งยังมีการแสดงของ น้อง ๆ เด็กพิเศษที่มีพรสวรรค์ทางดนตรี จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มาส่งความสุขให้ผู้รับ มาสร้างรายได้ กำลังใจ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพให้กลุ่มบุคคลในความดูแลของกระทรวงฯ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Gift to Give ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ เอ็ม บี เค ได้สนับสนุนพื้นที่จัดงานที่พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค บริเวณชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า เพื่อรองรับการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 สำหรับงาน "Gift to Give ครั้งที่ 4" มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ เป็นอีกหนึ่งงานดี ๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ ภายในงานพบกับสินค้าของดี ของใช้ ของที่ทำจากใจ จากกลุ่มผู้เปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงฯ นอกจากซื้อไปเป็นของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ สร้างกำลังใจ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพแก่พวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงของน้อง ๆ เด็กพิเศษที่มีพรสวรรค์ทางดนตรี จาก สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย อย่าง "น้องช่อแก้ว" กับการแสดงตีขิม "พี่เสือ" ที่มาโชว์ระนาด รวมทั้งการแสดง Cover Dance เรียกว่าเต็มอิ่มกับการช้อปของดี ชมโชว์ดี ในงานแล้ว ยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกัน

ที่มา: เอ็ม บี เค

พม. ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน Gift to Give ครั้งที่ 4 มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ สร้างรายได้ และกำลังใจกับกลุ่มผู้เปราะบาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา