กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๔๙
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 64 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3300 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.1450 บาทต่อหน่วย
กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ผลการดำเนินงานของกองทุนในภาพรวมปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 25% จากไตรมาส 2/2565 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและกองทุนรวมสามารถบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลทำให้มีอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 94.4% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก 92.2% ในไตรมาส 2/2565 และทำให้รับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 98.35 ล้านบาท เมื่อรวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 27.78 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีกำไรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 126.13 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ส่งผลทำให้รายได้ค่าเช่าและบริการที่ปรากฎในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ที่รับจริงจำนวน 30.22 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจึงนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาปรับปรุงด้วยส่วนต่างรายได้ค่าเช่าและรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชี (non-cash expenses) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนรวม

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๓ กรุงศรีหนุนลูกค้าขยายธุรกิจ ผ่าน Krungsri Business Link แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจออนไลน์ พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตร
๑๖:๑๑ คนรุ่นใหม่ ปลื้มซีพี ล่าสุด โหวตเป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นนำที่อยากร่วมงานด้วย สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือฯ เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่
๑๖:๑๔ SISB เปิดบ้านต้อนรับกองทุน เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี
๑๖:๑๔ เซเว่นไนท์ 2 เปิดตัวอัศวินตำนาน 'มัจจุราชแห่งอเวจี เดลโลนส์' พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมและรางวัลฉลองวาเลนไทน์อีกเพียบ
๑๖:๕๖ NTSC เคาะราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 1- 3 ก.พ.นี้
๑๖:๕๖ พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมอนามัย กับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
๑๖:๓๙ สุเอซ ประกาศเป้าหมายความยั่งยืนใหม่
๑๕:๔๘ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ชัดเจนขึ้น
๑๕:๔๘ ร่วมฉลองวันวาเลนไทน์ไปกับ Charlotte's Table ในอัปเดตใหม่ล่าสุด 'What if: วันวาเลนไทน์ของชาร์ลอตต์ แวร์ดิแยร์' ได้แล้ววันนี้
๑๕:๕๐ ธ.ทิสโก้ ชวนโหลด TISCO My Wealth เปิดบัญชีซื้อ-ขาย กองทุนรวมออนไลน์