ม.อ. ผนึกกำลังคณะแพทย์ 4 สถาบัน มุ่งยกระดับ 'ธนาคารชีวภาพ' ก้าวสู่ศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๒๒
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะแพทยศาสตร์ เดินหน้าขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คณะแพทย์ 4 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย มุ่งยกระดับธนาคารชีวภาพ สู่ศูนย์กลางวิจัยและการทดสอบที่เป็นเลิศในด้านการรักษาโรค ชูเป็นแหล่งเชื่อมโยงงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร เพื่อร่วมผลักดันธนาคารชีวภาพและเครือข่ายทั่วประเทศก้าวสู่เป็นศูนย์กลางการทดสอบมาตรฐานสากลในระดับประเทศและนานาชาติ
ม.อ. ผนึกกำลังคณะแพทย์ 4 สถาบัน มุ่งยกระดับ 'ธนาคารชีวภาพ' ก้าวสู่ศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า คณะแพทย์ 4 สถาบัน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางวิสัยทัศน์ของธนาคารชีวภาพ ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ป่วยสู่การเป็นแหล่งชีวทรัพยากรที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเชิงลึก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้ทางชีวภาพที่สร้างความเข้าใจต่อโรคต่างๆ ตลอดจนนำไปสู่การศึกษาเชิงลึกถึงกลไกของโรค และต่อยอดถึงการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนและแนวทางการรักษาที่เหมาะสม และการรักษาผู้ป่วยแบบแม่นยำ (precision medicine)

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารชีวภาพซึ่งเป็นคลังสำหรับจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นในปี 2559 ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร สู่การยกระดับจัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและเลือดเพื่องานวิจัยอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางอณูชีววิทยา โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิกและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายผลักดันยกระดับธนาคารชีวภาพ สู่ความเป็นศูนย์กลางการทดสอบที่เป็นเลิศในด้านการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหายาก (Rare disease) และโรคทางพันธุกรรม (Genetic disorders) เป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งหลากหลายชนิดในธนาคารชีวภาพมากกว่า 7,000 ตัวอย่าง ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งศีรษะและลำคอ มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งรังไข่ เป็นต้น โดยมีทีมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ราย และมีการนำตัวอย่างไปใช้เพื่อการวิจัยทางด้านการแพทย์แล้วหลากหลายโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารชีวภาพสำหรับจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ป่วย จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันที่เป็นโรงเรียนแพทย์หลากหลายสถาบันในประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือธนาคารชีวภาพในประเทศไทยระหว่าง 4 สถาบันเป็นพันธกิจสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านธนาคารชีวภาพ ยกระดับมาตรฐานธนาคารชีวภาพในประเทศไทย ผลักดันให้ธนาคารชีวภาพในเครือข่ายได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 20387:2018 Biotechnology-Biobanking-General requirements for biobanking เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลในระดับประเทศและนานาชาติ

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ม.อ. ผนึกกำลังคณะแพทย์ 4 สถาบัน มุ่งยกระดับ 'ธนาคารชีวภาพ' ก้าวสู่ศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน
๑๖:๐๐ ทรินา สตอเรจ เริ่มต้นปี 2566 อย่างแข็งแกร่ง เซ็นข้อตกลงให้บริการระบบเอเลเมนตาในสหราชอาณาจักรรวมกว่า 100MWh
๑๖:๐๗ ซัมซุง Galaxy S23 Series ดีไซน์ด้วยใจที่รักษ์โลกสุดพี๊คคค เพื่อความยั่งยืนทุกๆ วัน
๑๖:๑๓ CEYE ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อกิจการ ZEALOTS และ UMC คาดดีลแล้วเสร็จ Q1/66 นี้ เดินหน้าธุรกิจ Post Production - Advertising
๑๕:๑๓ EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต
๑๕:๔๖ บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่าย แก้ไข PM 2.5 ลดปัญหาฝุ่นเมือง
๑๕:๕๑ งาน ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ พาวส์ เพลเน็ต ออฟ เลิฟ เปิดโลกแห่งความรักสำหรับคนรักน้องหมาน้องแมว
๑๕:๒๔ เอสซีจี จับมือ ปิโตรนาส นั่งประธานร่วมประชาคม ในสภาเศรษฐกิจโลก ผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
๑๕:๕๓ บริดจสโตนเผยทดสอบความเป็นไปได้จากการใช้มือจับของหุ่นยนต์นิ่มในศูนย์โลจิสติกส์ เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม (Soft-Robotics
๑๕:๒๐ สสวท. ชวนครูประถมศึกษาพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง การอ่าน กับ วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู