SCB CIO ประเมินปี 2023 แม้ดอกเบี้ยในหลายประเทศจะขึ้นช้าลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลออย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน ชี้ครึ่งปีแรกโอกาสดีสะสมหุ้นกู้คุณภาพสูง

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๒๔
SCB CIO คาดเริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงของธนาคารกลางหลักในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 แต่จากเงินเฟ้อที่ลงช้าและสูงกว่าเป้าหมายทำให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่ยังคงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะการชะลอลงของเศรษฐกิจหลักอย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน (Synchronized and serious slowdown) ยูโรโซน และอังกฤษ ยังเป็น 2 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงสูง จากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตด้านพลังงาน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงต่ำกว่าจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและภาคครัวเรือนและธุรกิจที่มีการก่อหนี้ต่ำ กลยุทธ์การลงทุน SCB CIO เชื่อว่าในภาวะดังกล่าวนักลงทุนควรเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงิน (Yield) มากกว่าผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital gain) แนะสะสมพันธบัตร/หุ้นกู้คุณภาพสูง
SCB CIO ประเมินปี 2023 แม้ดอกเบี้ยในหลายประเทศจะขึ้นช้าลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลออย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน ชี้ครึ่งปีแรกโอกาสดีสะสมหุ้นกู้คุณภาพสูง

ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า SCB CIO ประเมินภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2023 มีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น จากปัจจัยดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นออกฤทธิ์ โดยมี 6 ประเด็น ดังนี้

1) อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้วในหลายประเทศ แต่ยังปรับตัวลดลงช้าและยังเกินเป้าหมายของธนาคารกลางหลัก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงช้า ทำให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อยังเป็นประเด็นหลักที่ธนาคารกลางต้องทำนโยบายการเงินแบบตึงตัว

2) อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบช้าลง (slower rate hike) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 และจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย โดยในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน SCB CIO คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกธนาคารกลางหลักจะยังคงให้น้ำหนักกับประเด็นเงินเฟ้อสูงเป็นหลัก และในช่วงครึ่งหลังจะเริ่มมาให้น้ำหนักการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอัตรา 0.50 bps. สู่ระดับ 4.50% ในการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ และคาดว่าใน 3 การประชุมแรกของปี 2023 จะปรับขึ้นอีกครั้งละ 25 bps. แล้วคงดอกเบี้ยที่ 5.25% ต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2023

สำหรับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2023 เราคาดว่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 50 bps. เป็น 1.75% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดก่อนเกิด COVID-19 โดยสาเหตุที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่มากนักเนื่องจาก ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2023 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น (โดยจากค่าเงิน US Dollar index ที่เริ่มชะลอการแข็งค่า ร่วมกับแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและการกลับมาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย เราปรับประมาณการค่าเงินบาทปลายปี 2022F ที่ 35-36 และปลายปี 2023F ที่ 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) และ การเริ่มกลับมาเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในอัตราเดิม 0.46% จากที่เคยปรับลดลงเหลือ 0.23% ในช่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งผ่านต้นทุนส่วนหนึ่งไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือนผ่านดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย

3) ผลจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยในระดับสูงทำให้เกิดภาวะการชะลอลงของเศรษฐกิจหลักอย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน (Synchronized and serious slowdown) โดย SCB CIO เชื่อว่า ยูโรโซน และอังกฤษ ยังเป็น 2 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงสูง จากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตด้านพลังงาน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงด้านนี้ต่ำกว่าจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและภาคครัวเรือนและธุรกิจที่มีการก่อหนี้ต่ำเมื่อเทียบกับการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงครั้งก่อนๆ

4) การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการประท้วงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันให้ทางการจีนยกเลิก Zero Covid Policy ในปี 2023 แต่การเปิดเมืองเปิดประเทศน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้า การลงทุนและนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี

5) ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์จากทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มสูงต่อไป

6) การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกจะยิ่งเร็วขึ้น ตามกระแส Geopolitics, ESG, และ Digital innovation โดยปัจจัยด้านความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง (resiliency) และด้านความมั่นคง (security) จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ (efficiency) มากขึ้น

ดร.กำพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2023 เน้นการลงทุนแบบระมัดระวังและ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง เราจึงยังคงแนะนำถือเงินสดหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 5-15% ของพอร์ตโฟลิโอ แนะสะสมพันธบัตร/หุ้นกู้ โดยทยอยเพิ่ม Duration แต่เน้นที่มีคุณภาพสูง SCB CIO เชื่อว่าในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวนักลงทุนควรเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงิน (Yield) มากกว่าผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (capital gain)

ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นยังต้องระวังกับดักด้านมูลค่า (Valuation trap: P/E ) ต่ำจากราคาที่ปรับลง แต่กำไรในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลงเช่นกัน สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ แนะนำทยอยสะสมหุ้นไทยและอินโดนีเซีย ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้และกำไรต่อเนื่องจากอานิสงค์การฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงถดถอย แต่การเปิดเมืองของจีนและการลดกำลังการผลิตของOPEC ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันโลก การปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบช้าลงของเฟด ส่งผลให้แรงกดดันค่าเงินของกลุ่มประเทศ Emerging Markets เริ่มชะลอลง โดยเฉพาะในประเทศที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับมาเกินดุล เช่น ไทย ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีความจำเป็นมากขึ้น

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๔ ธนาคารไทยเครดิตจับมือศิลปินดัง เปิดตัว 3 คาแรกเตอร์การ์ตูนสุดน่ารัก สร้างสีสันบนจออินเทอร์แอกทีฟสาขาเอ็มควอเทียร์ ในงาน Thai Credit X
๑๖:๒๗ TS Online Mobile x Wonderland M เปิดตัว 3 ขุนพลใหม่จากแดนมหัศจรรย์ พร้อมกิจกรรมจัดเต็มต้อนรับรวมเซิร์ฟฯ!
๑๖:๐๓ GS BATTERY ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก HONDA LPGA THAILAND 2023
๑๖:๓๓ LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister's Digital Awards 2022
๑๖:๑๐ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ได้รับ รางวัล TRAVELLER REVIEW AWARDS 2023
๑๖:๒๖ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจการใช้จ่าย ช่วงเทศกาลวาเลนไลน์ 2566 คึกคักสุดในรอบ 3 ปี และขยายตัวเป็นบวกในรอบ 5
๑๖:๒๘ POCO เปิดตัว X-Series รุ่นใหม่ POCO X5 Pro 5G และ POCO X5 5G อย่างเป็นทางการ
๑๖:๓๘ ซิม ปรับปรุงบริการขนส่งทางเรือ ZXB เส้นทางเอเชีย-ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
๑๖:๔๔ LINE BK ปักธงปี 66 เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมแกร่ง 3 กลุ่มบริการ ลุยขยายฐานลูกค้าทั่วไทย ชูสินเชื่อนาโนเจาะตลาด
๑๖:๓๓ หัวเว่ยจับมือซูซันน์ ร่วมนำเสนอหนึ่งในระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดที่ทันสมัยและครบครันที่สุดในประเทศไทย