สคช. รุกคืบดึง สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๖
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มอบหมายนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายก อบจ. รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
สคช. รุกคืบดึง สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

นางสาววรชนาธิป เปิดเผยถึงโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มีการหารือว่า ได้รับแนวนโยบายจากผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาคนในท้องถิ่นชุมชน หลังได้รับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมถึงล่าสุดที่ได้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ อบจ. ซึ่งการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำงานสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับให้ท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ด้วย รวมถึงผลักดันให้เกิดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ นำไปสู่การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพในการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคน และกำลังแรงงานของท้องถิ่น

นางสาววรชนาธิป ยังกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมประกาศตัวเป็นจังหวัดนำร่อง และจะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นทั้ง 4 ภูมิภาคต่อไป โดยแนวทางความร่วมมือจะร่วมกันดำเนินการอบรม พัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ด้านบริการ การท่องเที่ยว เกษตรและอุตสาหกรรม ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และศักยภาพของพื้นที่ ก่อนจะมีการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และต่อยอดแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแรง เพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

นายบุญชู นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ สคช. เข้ามาร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในท้องถิ่น โดยจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของ อบจ. เอง ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายบริการในอาชีพเสริมสวยให้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และต่อยอดนำไปสู่การขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินมาแล้ว ล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรี ก็เป็นต้นแบบของการถ่ายโอน รพ.สต. จึงเล็งเห็นว่าการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มรายได้ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับการดูแลด้วย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จะให้ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบขยายต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. รุกคืบดึง สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๖:๕๘ Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๖:๐๓ Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๖:๓๕ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๖:๓๑ 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๖:๒๗ TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๖:๔๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๖:๐๐ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๖:๒๙ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๖:๒๘ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital