บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๒๔
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ต้อนรับ นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และคณะทำงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ในโอกาสเข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น Startup ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งภาคการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัล BCG Model การท่องเที่ยวระดับคุณภาพ ภายใต้ 3 มาตรการพิเศษคือ
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup

1.มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 2.มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง 3.การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยในส่วน มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง บีโอไอ มีงบประมาณสนับสนุนทุนฝึกอบรมทักษะให้กับพนักงานในองค์กร โดยกิจการที่เข้ารับทุนสามารถร่วมสนันสนุนคู่กับบีโอไอ และยังสามารถให้คำปรึกษาการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการได้ รวมถึงลูกค้า บสย. ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถขอทุนการฝึกอบรมได้ทั้งระดับบุคคล และระดับองค์กร เป็นต้น

ในโอกาสนี้ บีโอไอ ยังได้หารือถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Startup และการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการค้ำประกันสินเชื่อ โดย บสย. ได้ให้คำแนะนำ บทบาท การค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมแนะนำ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินระยะที่ 7 หรือ บี ไอ เจ็ด ( BI 7) ใหม่ล่าสุด วงเงิน 11,000 ล้านบาท รองรับการเปิดประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการเติมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและต้องการสินเชื่อ รวมถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ระหว่าง บีโอไอ กับ บสย. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ขั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ที่มา: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๕ นักศึกษาไทยที่มีความใฝ่ฝันจะเรียนแพทยศาสตร์และประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวยอร์ก
๑๔:๐๙ เฮเฟเล่ ปั้นโมเดล BIM Object ใช้งานฟรีกว่าพันรายการ มุ่งตอบโจทย์ครบ จบ การออกแบบบ้านและอาคารยุคดิจิทัล
๑๔:๑๑ สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่
๑๔:๒๙ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ แนะนำโฆษณาชุดใหม่ โฮลี่ นัทส์
๑๓:๔๖ SME D Bank เข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร หารือประสานความร่วมมือ หนุนเอสเอ็มอียกระดับสู่มาตรฐานบัญชีเดียว และเข้าถึงบริการ
๑๓:๑๓ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนลูกค้ามอบเงินสนับสนุนจากการแลกคะแนนสะสมร่วมสมทบทุนโครงการ ของฝัน ของหนู
๑๓:๑๘ แอลจี เปิดตัวจอ LG UltraGear 48GQ900 เกมมิ่งมอนิเตอร์พาเนล OLED ใหญ่ที่สุดถึง 48 นิ้ว เป็นเจ้าแรกในไทย!
๑๓:๕๒ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น ปี 2023
๑๓:๕๖ PQS ชวนฟังโรดโชว์ 31 ม.ค. ก่อนเสนอขายไอพีโอเร็วๆ นี้
๑๓:๓๓ กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 32.50-33.25 ลุ้นสัญญาณจากเฟด