อ.อ.ป. จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

ศุกร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๗
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" สำหรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่า จำนวน 151 คน ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ป่าเศรษฐกิจ กอปรกับในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่านับว่าเป็นฟันเฟืองหลัก และเป็นส่วนงานที่สำคัญที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และในการปฏิบัติงานสวนป่าต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านสวนป่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสวนป่าของ อ.อ.ป. ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนป่าของ อ.อ.ป., การให้ความรู้ด้านวนวัฒวิธีในการปลูกสร้างสวนป่า, การปลูกสร้างสวนป่าเชิงประณีต, การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ (การคัดเลือกสายพันธุ์/แม่พันธุ์/การดูแล) การเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาด้านการปลูกสร้างสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เป็นต้น

"อ.อ.ป. คาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาปรับให้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป"โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๑ มี.ค. BGC ปี 67 สัญญาณดี ศก.ฟื้น-ต้นทุนลด-รับรู้รายได้ ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง รับแรงหนุนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่น ชูนโยบายบริหารต้นทุนเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น
๐๑ มี.ค. อาดิดาสยึดจอ Digital Billboard ทั่วกรุงเทพ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากเหล่านักกีฬาระดับโลก พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเอาชนะความกดดันและสนุกไปกับการเล่นกีฬา
๐๑ มี.ค. บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ Bridgestone Road Safety ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9
๐๑ มี.ค. เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports
๐๑ มี.ค. กทม.เชื่อมระบบ 1555 กับ Traffy Fondue พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน
๐๑ มี.ค. กทม.เร่งปรับปรุงสะพานข้ามแยก-ผิวจราจร-ไฟฟ้าส่องสว่างในกรุงเทพฯ
๐๑ มี.ค. กทม.กำชับทุกเขตกวดขันพื้นที่-จุดทำการค้า ห้ามรถเร่จอดขายบนถนน
๐๑ มี.ค. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ประกาศความสำเร็จ เติบโตก้าวกระโดด พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านทุกช่องทางขาย ตั้งเป้าปี 67 เบี้ยรับรวมเฉียด 1.2
๐๑ มี.ค. ตามไปดู บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน
๐๑ มี.ค. KTMS ฟอร์มดีปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท โต 20.69%(YoY) บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 7