อ.อ.ป. จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

ศุกร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๗
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" สำหรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่า จำนวน 151 คน ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ป่าเศรษฐกิจ กอปรกับในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่านับว่าเป็นฟันเฟืองหลัก และเป็นส่วนงานที่สำคัญที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และในการปฏิบัติงานสวนป่าต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านสวนป่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้จัด "สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565" ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสวนป่าของ อ.อ.ป. ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนป่าของ อ.อ.ป., การให้ความรู้ด้านวนวัฒวิธีในการปลูกสร้างสวนป่า, การปลูกสร้างสวนป่าเชิงประณีต, การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ (การคัดเลือกสายพันธุ์/แม่พันธุ์/การดูแล) การเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาด้านการปลูกสร้างสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เป็นต้น

"อ.อ.ป. คาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาปรับให้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป"โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน
๑๖:๐๐ ทรินา สตอเรจ เริ่มต้นปี 2566 อย่างแข็งแกร่ง เซ็นข้อตกลงให้บริการระบบเอเลเมนตาในสหราชอาณาจักรรวมกว่า 100MWh
๑๖:๐๗ ซัมซุง Galaxy S23 Series ดีไซน์ด้วยใจที่รักษ์โลกสุดพี๊คคค เพื่อความยั่งยืนทุกๆ วัน
๑๖:๑๓ CEYE ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อกิจการ ZEALOTS และ UMC คาดดีลแล้วเสร็จ Q1/66 นี้ เดินหน้าธุรกิจ Post Production - Advertising
๑๕:๑๓ EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต
๑๕:๔๖ บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่าย แก้ไข PM 2.5 ลดปัญหาฝุ่นเมือง
๑๕:๕๑ งาน ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ พาวส์ เพลเน็ต ออฟ เลิฟ เปิดโลกแห่งความรักสำหรับคนรักน้องหมาน้องแมว
๑๕:๒๔ เอสซีจี จับมือ ปิโตรนาส นั่งประธานร่วมประชาคม ในสภาเศรษฐกิจโลก ผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
๑๕:๕๓ บริดจสโตนเผยทดสอบความเป็นไปได้จากการใช้มือจับของหุ่นยนต์นิ่มในศูนย์โลจิสติกส์ เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม (Soft-Robotics
๑๕:๒๐ สสวท. ชวนครูประถมศึกษาพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง การอ่าน กับ วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู