ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ศุกร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๓๑
ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันต่อต้านการทุจริตสากล" เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความโปร่งใส ไร้การทุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น CRA TEAM โดยอักษร "M" หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ลำดับที่ 5 หรือ "CC5" คือ วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ (Transparent and ethical culture in all levels)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะผู้บริหารองค์กร ว่า " ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือพันธกิจการดำเนินงาน ดังนี้ 1 .ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกระดับต้องไม่รับของขวัญ ข้อเสนอหรือให้สัญญา เรียกร้องซึ่งอาจเป็นเงินหรือไม่ใช่การเงิน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และ 4. ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2564 " คลิกรับชมวีดิทัศน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่ลิงค์นี้ https://m.youtube.com/watch?v=OeJpFCqFMJI&feature=youtu.be

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและจัดนิทรรศการฯ ในงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและได้เยี่ยมชมนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน หากท่านใดพบเห็นบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทาง https://shorturl.asia/E3ksB เพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ที่มา: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566