3 ผู้นำแห่งวงการเทคฯ พีทีที ดิจิตอล จีเอเบิล และเบลนเดต้า ผนึกกำลัง ร่วมสร้างโอกาสจาก Big Data เสริมแกร่งบริษัทกลุ่มปตท.

พุธ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๕๑
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. กับบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G-Able ผู้นำด้าน Tech Enabler ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และบริษัท เบลนเดต้า จำกัด (Blendata) บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อศึกษาและพัฒนาโซลูชั่นจากเทคโนโลยี Big Data ที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท.
3 ผู้นำแห่งวงการเทคฯ พีทีที ดิจิตอล จีเอเบิล และเบลนเดต้า ผนึกกำลัง ร่วมสร้างโอกาสจาก Big Data เสริมแกร่งบริษัทกลุ่มปตท.

ภายในงาน นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือฯ กับ ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) และนายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด ณ ห้องประชุม พลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า "การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการยกระดับการให้บริการโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) เพื่อเสริมศักยภาพให้ บริษัทกลุ่ม ปตท. เป็น Data Driven Organization บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาและพัฒนาการให้บริการร่วมกัน ระหว่างพีทีที ดิจิตอล ที่มีความพร้อมทั้งทีมงานที่เชี่ยวชาญในการดูแลโครงสร้างระบบทั้งหมดของบริษัทกลุ่ม ปตท. และให้บริการด้าน Big Data กับบริษัทกลุ่ม ปตท. อย่างใกล้ชิดผสานความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูล ของ จีเอเบิลในฐานะผู้นำด้าน Tech Enabler และการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากเบลนเดต้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล"

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ความร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอลและเบลนเดต้า ในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาพัฒนา มุ่งยกระดับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี โดยนำนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีจากทั้งจีเอเบิล และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data และAnalytics รวมถึง แพลตฟอร์มของเบลนเดต้า มาร่วมกันเพื่อนำเสนอและสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์บริษัทในกลุ่ม ปตท.และองค์กรธุรกิจอื่นๆ โดยการนำ Big Data ของบริษัทในกลุ่มปตท. ที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาประมวลผลเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของทั้ง 3 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว"

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด"การผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้เบลนเดต้าได้นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ใช้งานง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพสูง มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านข้อมูลให้กับพีทีที ดิจิตอล แบบ All-in-One และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดใช้งานกับแต่ละ Use Case ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างดี เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ พีทีที ดิจิตอล และธุรกิจในกลุ่มปตท. สามารถพลิกโฉมธุรกิจสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) รวมถึงเป็นรากฐานในการสร้างโอกาสและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในอนาคต"

สำหรับความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่ง ยกระดับศักยภาพธุรกิจกลุ่มพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยการนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกัน และพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างสูงสุด ในการตัดสินใจและขยายธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจเดิม ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ที่มา: สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๒ รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริษัทคู่สัญญา ไทยฮอนด้า
๑๗:๔๘ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง
๑๗:๓๑ ไซเบอร์จีนิคส์ ชูแนวคิด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ Business Cyber Resilience ที่มีส่วนร่วมทั้งองค์กร ในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand
๑๗:๐๖ จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ
๑๗:๑๗ ส่องเทรนด์ความงามที่มาแรงในปี 2566 กัลเดอร์ มาเผยนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน
๑๗:๑๗ STIEBEL ELTRON (สตีเบล เอลทรอน) เปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่น CLOUD (คลาวด์) นวัตกรรมตอบโจทย์สุขภาพที่ดี ด้วยน้ำดื่มบริสุทธิ์สะอาดจาก 5
๑๗:๓๐ ผู้บริหารบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของจีน เผยเบื้องหลังความมั่งคั่งของย่านธุรกิจหัวเฉียงเป่ย นครเซินเจิ้น
๑๗:๕๒ เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดเต็มให้ลูกค้าวีไอพี เลือกน้ำหอมเติมตะเกียงได้ในราคาสุดพิเศษ วันนี้ - 30 มิถุนายน
๑๗:๕๕ ส่องเทรนด์โลจิสติกส์สู่การลงทุนเปิดแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน
๑๗:๑๓ LINE VOOM โซเชียลมีเดียมาแรง เผยตัวเลขการใช้งานเติบโต ชูแตกต่างด้วยสาระคู่ความสนุก