ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๗
นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ (ที่ 2 จากขวา) และ นางสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ขวา) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ เทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านการพัฒนาโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยความร่วมมือดังกล่าวจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของหน่วยงานจากชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และระบบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเดินทาง และลดมลภาวะจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์ อันจะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ มีความพร้อมในด้าน Smart Energy และ Smart Mobility สำหรับการเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดนครสวรรค์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ