'เลย์เทกซ์' เปิดตัวโครงการ One for One บริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับกว่า 1,000 หลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๐๒๓ ๑๕:๑๐
แนวคิด "Pay It Forward" หรือ การส่งต่อความดี คอนเซปต์หลักของโครงการ One for One ซึ่งมีหัวใจสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง (Change) และการให้โอกาส
'เลย์เทกซ์' เปิดตัวโครงการ One for One บริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับกว่า 1,000 หลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย

นายณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย กรรมการบริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อ หรือดร. บุญธรรม นิธิอุทัย ประธานกรรมการ บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราของประเทศไทย ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลให้ช่วยทำหมอนรองศีรษะให้ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดแผลกดทับได้ ดร. บุญธรรม จึงได้ทำการศึกษาวิจัยและทดสอบจนได้หมอนและที่นอนที่ช่วยกระจายแรงกดทับ ไม่ทำให้เกิดแผลกดทับแม้ไม่ได้พลิกตัวผู้ป่วยบ่อย พร้อมส่งมอบให้ผู้ป่วยใช้ และจากผลสำเร็จของการพัฒนาหมอนลดแรงกดทับ จึงทำให้มีพยาบาลและกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมมาติดต่อเพื่อขอนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงหลายราย โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากและไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐได้ ผู้ป่วยเหล่านี้บางรายเป็นเสาหลักของครอบครัว เมื่อครอบครัวขาดรายได้ ลูกหลานต้องหยุดเรียนเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา จากการนำที่นอนไปมอบให้ผู้ป่วยเหล่านี้พร้อมกับกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ทำให้ได้รับรู้ว่ายังมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่อยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่นอนที่เหมาะสมและต้องทนทรมานกับแผลกดทับ

เมื่อปี 2564 บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ One for One เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ ความสุข และโอกาสต่อผู้ป่วยติดเตียง โดยทุก ๆ การขายที่นอนผู้ป่วยติดเตียง 1 หลัง ทางบริษัทจะบริจาคที่นอนอีกหนึ่งหลังให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ (One for One) ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ยากไร้เหล่านี้ได้มีช่วงเวลาการพักผ่อนที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเป็นการลดภาระและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว โดยปัจจุบันได้บริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับไปกว่า 1,000 หลัง ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยเป็นที่นอนที่มาจากโครงการ One for One  600 หลัง ส่วนที่เหลือคือจากการสมทบทุนของทางบริษัท เพราะความทรมานของผู้ป่วยหลาย ๆ เคสไม่สามารถรอได้

"จากการติดตามผลการบริจาคที่นอนของเรา ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะนอนบนที่นอนที่แข็งหรือบางรายไม่มีแม้แต่ฟูกรองนอน จึงทำให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งหลังจากที่อาสาสมัครนำที่นอนของทางบริษัทไปเปลี่ยนให้ พร้อมทั้งเยี่ยมติดตามผล ทำให้ได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยทุกรายมีอาการแผลกดทับที่ดีขึ้น คือแผลเล็กลง จนถึงหายดี และสามารถพักผ่อนได้มากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายโดยรวม และสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามมา" นายณัฐพัฒน์ กล่าว

ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริจาคที่นอนในโครงการ One for One นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้หายจากแผลกดทับ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระการดูแลของผู้ดูแลและครอบครัวแล้ว ยังทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัครที่สละเวลาเข้าช่วยเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย ถือเป็นการส่งต่อกำลังใจและโอกาสให้กับผู้ป่วยและญาติ เพิ่มความแข็งแรงให้กับสังคม โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครที่เรียกว่าทีมนางฟ้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เสียสละเวลาส่วนตัวของตนเพื่ออาสานำที่นอนไปส่งและคอยแวะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือให้กำลังใจกับทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีนางฟ้าชุมชนแม่ฮ่องสอนกว่า 50 คนเข้ารับการฝึกอบรมกับทางบริษัทเรื่องการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมีเป้าหมายเพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปปฎิบัติพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวของผู้ป่วย 

จากรอยยิ้ม กำลังใจ และน้ำตาของผู้ป่วยติดเตียงและญาติ และความร่วมมือที่ได้รับจากอาสาสมัครกลุ่มนางฟ้าชุมชนแม่ฮ่องสอนในกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกระจายแนวทางการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งมอบที่นอนและความช่วยเหลือกันในสังคมไปยังชนบทห่างไกลในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่า "A life lived for others is the life worth living" โดยมีแผนที่จะนำเสนอเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) และกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายได้กว้างและรวดเร็วขึ้น บริษัทยังได้ตระหนักว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีรายละเอียดงานที่มากกว่าแค่ที่นอนป้องกันแผลกดทับ เราจึงได้วางแผนนำทีมนักกายภาพไปลงพื้นที่ให้ความรู้กับอาสาสมัครและผู้ดูแลในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ One for One หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-4148765 หรือ LINE: @seniacare หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://seniacare.com/

ที่มา: ซูม พีอาร์

'เลย์เทกซ์' เปิดตัวโครงการ One for One บริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับกว่า 1,000 หลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?