สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน

จันทร์ ๓๐ มกราคม ๒๐๒๓ ๑๑:๓๙
วันที่ 23 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ และคุณภาพของทุเรียนก่อนออกสู่ตลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปโดยอาศัยแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบอาชีพนักคัด นักตัดทุเรียน ผู้ผลิตทุเรียน (ชาวสวน) ผู้ค้าทุเรียน (ล้ง) ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในเบื้องต้น จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว และกำหนดแนวทางให้เร่งขึ้นทะเบียน นักคัดนักตัดทุเรียนให้ได้มากที่สุดก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปี 2566 ควบคู่กับการพัฒนา ฝึกอบรมและจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม แนวทางวิธีการ หลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ที่ได้มีการวางแผนร่วมกันต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ