NTSC เคาะราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 1- 3 ก.พ.นี้

จันทร์ ๓๐ มกราคม ๒๐๒๓ ๑๓:๓๒
บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เคาะราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 26.25 บาท เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 1 - 3 ก.พ.นี้ มั่นใจผลตอบรับดี จากปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ชู NTSC ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยอย่างมีคุณค่า ของอาหารคน-สัตว์ พร้อมนำเงินระดมทุนปลดล็อกศักยภาพการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ปักธงเทรด mai 9 ก.พ.นี้
NTSC เคาะราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 1- 3 ก.พ.นี้

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 26.25 บาท จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 26.25 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 22 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ทั้งนี้ NTSC พิจารณานำ P/E ของ คู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 30 และ 180 วันทำการ นับจากวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 มาเป็นข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ดี NTSC พร้อมเดินหน้าจัดงานโรดโชว์ นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนรายย่อย ชูปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ และจุดเด่นของ NTSC เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารคนและอาหารสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 4 ทศวรรษ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีศูนย์นวัตกรรม และทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอาหาร รวมทั้ง มีศักยภาพในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และการกระจายพอร์ตลูกค้าได้ดี ไม่พึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดเป็นสำคัญ โดยลูกค้ารายใหญ่สุดของบริษัท 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนของยอดขายราว 34% ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่สุดมีสัดส่วนประมาณ 4% ของยอดขาย ทำให้กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวมากจนเกินไป ส่งให้ในช่วงที่ผ่านมา NTSC มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคง และความสามารถในการทำกำไรที่ดี

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 628.2 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้สำหรับลงทุนโครงการในอนาคต ได้แก่ ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง (Palatability Enhancer Project) มูลค่า 4.9 ล้านบาท , โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation มูลค่า 12.3 ล้านบาท รวมทั้ง ใช้ชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 400 ล้านบาท และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 211 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตก้าวกระโดดได้ในอนาคต

และมั่นใจว่า หลังจากระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนฐานทุน NTSC ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับขยายไปยังโอกาสใหม่ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างครอบคลุม และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ขณะที่ ธุรกิจสารปรุงแต่ง วัตถุดิบ และวัตถุเจือปนในอาหารคน ถูก Disrupt ได้ยาก และมีแนวโน้มเติบโตตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารจากพืช (Plant-based Food) หรือ อาหารและเครื่องดื่มที่สอดรับต่อความต้องการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ NTSC พร้อมรุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีการเติบโตสูง และประเทศไทยติด Top 5 ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก ส่งผลบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคต

ด้านผลการดำเนินงานของ NTSC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562 - 2564) มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีรายได้จากการขาย 852.3 ล้านบาท 997.1 ล้านบาท และ 1,037.9 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 92.7 ล้านบาท 90.6 ล้านบาท และ 98.8 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์

ส่วนงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 796.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 36.8% เนื่องจากในปี 2565 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นทำการตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น และมีกำไรสุทธิ 62.8 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคน คิดเป็นสัดส่วนหลัก ราว 90% ส่วนรายได้จากวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 10%

ข้อมูลสรุป NTSC

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (NTSC) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ, สารปรุงแต่ง, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุแต่งกลิ่นรส, สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน โดยมี บริษัท นิวโวเทค จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ, วัตถุที่เติม (Feed additives), วัตถุที่เป็นสื่อ (Carrier), วัตถุที่ผสมแล้ว (Premix), อาหารเสริม (Supplement) ในอาหารสัตว์ (Feed และ Pet Food) และบริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและให้เช่าช่วงที่ดินแก่กลุ่ม NTSC เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากว่า 40ปี และมีการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?