"CIG เข้าซื้อกิจการ JLING ร่วมพันธมิตรสิงคโปร์ สร้าง Strategic shift สู่ธุรกิจใหม่"

อังคาร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓:๐๙
บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป ("CIG") เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อ เจ หลิง โซลูชั่น เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรสิงคโปร์ สู่ธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง สอดรับกับแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา เตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค และมุ่งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain มั่นใจความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเครือข่ายระดับภูมิภาค ผสานความเชี่ยวชาญของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และกลุ่มทุนสิงคโปร์ให้การสนับสนุน โอกาสในการสร้างรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แผนการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ CIG คาดว่าจะสร้างมูลค่าการเติบโตที่เสริมความยั่งยืนให้ CIG ได้ในระยะยาว
CIG เข้าซื้อกิจการ JLING ร่วมพันธมิตรสิงคโปร์ สร้าง Strategic shift สู่ธุรกิจใหม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "CIG" ผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ และการผลิตคอยล์เย็นมานานกว่า 30 ปี มีการผลิตที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติและเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเรื่องการเข้าซื้อกิจการ 100% ในบริษัท เจ หลิง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financial Support :EPCM+F) ระหว่างบริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับกลุ่มทุนสัญชาติสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain เป็นต้น โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ CIG สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่มีมูลค่ามากขึ้น เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อ

"การซื้อ เจ หลิง โซลูชั่น เข้ามาเพื่อมาดำเนินธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์การลงทุนที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างที่สามารถเสริมธุรกิจผลิตคอยล์ในปัจจุบันได้ โดยพิจารณากิจการที่มีศักยภาพ สามารถขยายโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต โดย เจ หลิง โซลูชั่น ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจจากเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และผู้ถือหุ้นที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนด้านการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศ ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเครือข่ายระดับภูมิภาค ซึ่งเบื้องต้นมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างโอกาสด้านรายได้และผลักดันให้การดำเนินของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี นำมาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เติบโตให้กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเสนอเรื่องการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวต่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ" นายอารีย์ กล่าว

ทั้งนี้ เจ หลิง โซลูชั่น เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนายสถาปัตย์ ภู่ทองคำ เจ้าของ บริษัท จรณ์ เพาเวอร์ ไอเดีย จำกัด ถือหุ้น 50% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และนางสาวดนิตา กุนทีกาญจน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนของกลุ่มทุนหนึ่งซึ่งรวมนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วยกันหลายประเทศ ซึ่งขอเรียกชื่อรวมๆ ว่า "กลุ่มทุน SHENTON ONE" ถือหุ้นอีก 50% ซึ่งในอนาคตคาดว่ากลุ่มทุน SHENTON ONE นี้จะเข้าถือหุ้นใน บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด โดยที่ JONN Power Idea เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและจัดการธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financing : EPCM+F) ) ในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ Tokyo Sangyo Thailand ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi

ส่วนกลุ่มทุน SHENTON ONE นำโดย Mr. Michael Lim เป็นกลุ่มทุนหนึ่งซึ่งรวมนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วยกันหลายประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดให้มีกองทุน Variable Capital Companies (VCC) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสิงคโปร์ สามารถสนับสนุนการลงทุนทั้งแบบปลายเปิด ปลายปิด และแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้กลุ่มทุน SHENTON ONE ยังมีพันธมิตรบริษัทระดับภูมิภาคอาเซียนอีกมากมาย และยังได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และบริษัทพันธมิตร

ที่มา: ซี.ไอ.กรุ๊ป

CIG เข้าซื้อกิจการ JLING ร่วมพันธมิตรสิงคโปร์ สร้าง Strategic shift สู่ธุรกิจใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๑ OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2566 นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา ช้อป ชม ชิม อิ่มใจในที่เดียว
๑๖:๑๒ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ
๑๖:๓๖ วิศวะมหิดล ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองจาก ABET แก่ 15 สถาบันการศึกษา ในภาคเหนือ
๑๖:๒๙ ดับความร้อนต้อนรับซัมเมอร์กับ ShopeeFood 4.4 อร่อยแรง คุ้ม x4 สาดโปรฮอตรับสงกรานต์ แจกทอง 1 บาท
๑๖:๕๑ สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร
๑๖:๓๗ เน็ตอีส จัดประกวดแต่งแฟนฟิกชันจากเกม เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์
๑๖:๓๗ ม.มหิดลแนะ เกษียณอย่างยั่งยืนเรื่องสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
๑๖:๔๐ กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม
๑๖:๓๐ รายงานฉบับใหม่จาก Unit 42 ของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เผยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ก่อปัญหาการข่มขู่เพิ่มขึ้น 20
๑๕:๕๑ งานประกาศรางวัล อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ อะวอร์ด ประจำปี 2022