PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๗:๐๓
บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดราคาขาย IPO ที่ 6 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อ 7-9 ก.พ. นี้ คาดเข้าเทรดกระดาน SET ภายในเดือน ก.พ. นี้ ชูจุดเด่นด้านการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่มีความเชี่ยวชาญยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้ กฟภ. หวังนำเงินระดมทุนเสริมทัพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 6 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม สะท้อนพื้นฐานและศักยภาพการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ นี้

ทั้งนี้ PQS จะเปิดขายหุ้น IPO จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับ การเสนอขายหุ้น บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งร่วมกับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 ราย ดังนี้ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), 2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 3. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 4. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 5. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ PQS จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร และส่งเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

"PQS มีความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch), แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งส่วนอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" นายสมยศ กล่าว

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 1,255.70 ล้านบาท, 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 65.75 ล้านบาท, 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,757.57 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 211.36 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า จุดเด่นของ PQS คือ การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การผลิตแป้งมันสำปะหลังเกรดพรีเมี่ยม รวมถึง PQS มีการขายแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ เน้นการให้บริการที่รวดเร็วและทันท่วงที ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด สอดคล้องกับความสามารถในการหาลูกค้ารายใหม่และเพิ่มยอดขายสำหรับลูกค้าเดิม ช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและบริการ จึงสร้างคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมถึงการที่ PQS มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน ทำให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสร้างการเติบโตในด้านผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

"PQS เป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งการกำหนดราคาไอพีโอเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี และผลประกอบการที่โดดเด่น ทั้งในแง่รายได้และความสามารถในการทำกำไร รวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนภายหลังการได้รับเงินระดมทุนจากไอพีโอครั้งนี้ จึงมั่นใจว่า PQS จะเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน" นายเสกสรรค์ กล่าว

นายเสกสรรค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กระแสตอบรับจากการนำเสนอข้อมูล (Roadshow) ให้กับนักลงทุนใน จ.ขอนแก่น และในกรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นักลงทุนประทับใจในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพการเติบโต การต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

ที่มา: ไออาร์ พลัส

PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566