ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ 4 องค์กร ร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์ม EWE

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๓ ๑๔:๔๔
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย, บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด โดยมีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย, นายทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และนางสาวกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหารจากสถาบันฯ และผู้บริหารจาก 4 องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ 4 องค์กร ร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์ม EWE

นายนคร กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้ง 4 หน่วยงาน จะได้มาร่วมกันสานต่อ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน EWE Platform ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ไปแล้วกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลที่สามารถแสดงให้เห็น ภาพรวมของกำลังแรงงาน หรือ Labor Market Information อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาทักษะฝีมือในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้กำลังแรงงาน สามารถใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังแรงงานได้อย่างตรงจุด

นายสุรพล กล่าวว่า ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ทั้ง 4 หน่วยงาน จะมาช่วยเติมเต็ม การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ โดยประชาชนและกำลังคนในประเทศ สามารถเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมมีระบบช่วยสร้างเรซูเม่ ผ่าน E-portfolio สู่การมีงานทำ โดยสามารถเก็บสะสมสมสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้ การฝึกอบรมไว้ได้ที่ระบบสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ (Digital Competency Bank) ซึ่งจะช่วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการพัฒนาตนเองสามารถค้นหารายชื่อหลักสูตร-หน่วยงานฝึกอบรมที่จะช่วย Up-skill Re-skill ได้ใน EWE platform ซึ่งในอนาคตจะมีระบบ E-Coupon ที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอีกด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการ ก็จะมีช่องทางให้หาคนมาทำงานได้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งยังใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ด้วย E-Portfolio ของลูกจ้าง สามารถใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคคลในองค์กรต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้มีช่องทาง สร้างโอกาส ในการหางานทำให้กับนักศึกษาได้อย่างมีระบบ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร เข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ซึ่งมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี

นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพื่อให้มีทักษะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านหลักสูตรที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับคนไทย

นายทัศไนย กล่าวว่า จ๊อบบีเคเค อำนวยความสะดวก ให้ผู้ที่ต้องการจะฝากประวัติสมัครงาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของ E-Portfolio กับเรซูเม่ของบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถสมัครงาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

นางสาวกุลนันท์ กล่าวว่า บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด จะมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาระบบ WE SPACE (Work and Education Space for All) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะแนะแนวผ่านระบบ ค้นหาความชอบความสนใจ ความถนัด และออกแบบเส้นทางในอาชีพของตนเองได้ นำไปสู่การวางแผนอนาคตได้ตรงตามความต้องการของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ 4 องค์กร ร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์ม EWE

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?