3 หน่วยงานจับมือพัฒนาโค-กระบือ พร้อมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

จันทร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๓ ๐๙:๑๒
เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ฟาร์มควายดี ลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับอีก 2 หน่วยงานคือ เรือนจำกลางระยอง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประสานความร่วมมือการพัฒนาโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
3 หน่วยงานจับมือพัฒนาโค-กระบือ พร้อมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง นายสมพร พานิชรัมย์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดระยอง และ นายจารุตตม์ เดชะพหุล ผู้จัดการฟาร์มควายดี ร่วมลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือการประสานความร่วมมือการพัฒนาโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือ ให้มีสายพันธุ์ที่ดีและส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ด้านการพัฒนาพันธุ์โค-กระบือ ให้มีคุณภาพและยั่งยืน

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวว่า "กรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการสร้างความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อนำไปเป็นทางเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และภาคเอกชน โดย ฟาร์มควายดี จังหวัดร้อยเอ็ด"

"รู้สึกยินดีที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ในด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต" นายสมพร พานิชรัมย์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดระยอง กล่าว

นายจารุตตม์ เดชะพหุล ผู้จัดการฟาร์มควายดี กล่าวว่า "ปัจจุบันเกษตรกรจำนวนมากหันมาประกอบอาชีพปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงกระบือ ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เรามีความยินดีที่จะส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์กระบือ เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษและคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

โอกาสนี้ฟาร์มควายดียังได้มอบน้ำเชื้อแช่แข็งของกระบือพ่อพันธุ์ "เจ้าสัว" จำนวน 50 หลอด มูลค่า 25,000 บาท แก่เรือนจำกลางระยอง เพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุกรรมของกระบือที่เลี้ยงไว้ในเรือนจำฯต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อพันธุ์ "เจ้าสัว"

เจ้าสัว ยักษ์ใหญ่ใจดี ความสูง 174 เซนติเมตร น้ำหนัก 1,300 กิโลกรัม ดีกรีหลานปู่ดาวซีพี ย่าแรม (ลูกสาวเพชรอุดร) พ่อตะวันซีพี และ แม่ดวง (สายล้านชลบุรี) เกิดที่สมบูรณ์ฟาร์ม (ศาลเจ้าทองแดง) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยเป็นควายที่ผสมผสานพันธุกรรมสายดาวซีพี สายเพชรอุดร และ สายชลบุรี ไว้อย่างกลมกลืน เจ้าสัวจึงมีความสูง ยาว และใหญ่ เป็นที่เด่นชัด ที่สำคัญยังมีนิสัยที่เชื่องและเป็นมิตร มีการส่งต่อพันธุกรรมจากพ่อไปสู่รุ่นลูกได้อย่างแม่นยำ อยากได้ควายสูง ใหญ่ ยาว ใส่ เจ้าสัว!

ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มควายดี

ฟาร์มควายดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสายพันธุ์ และเพาะเลี้ยงควายคุณภาพดี เพื่อแบ่งปันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายต่อไป โดยมีปณิธานว่า "สืบสานเหล่ากอ ต่อยอดแบ่งปัน"

ฟาร์มควายดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 274 หมู่ 3 บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแปลงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสำหรับควาย นอกนั้นจะเป็นส่วนของโรงเรือนเลี้ยงควาย

สายพันธุกรรมในฟาร์มควายดีล้วนคัดสรรพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยม เพื่อพัฒนาต่อยอดในการสร้างควายใหญ่ ควายงามที่สมบูรณ์แบบแก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งพันธุกรรมที่ได้คัดสรรมาแล้ว จะมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เช่น โครงสร้าง น้ำหนัก ความสูง ความสวยงาม และ การจ่ายลูกดี เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีการคัดสรรน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ชั้นนำ และวางแผนพ่อพันธุ์ในการผสมเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น "ควายดี มีคุณภาพ" พร้อมต่อยอดการพัฒนาควายไทยต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

หากกล่าวถึงพันธุกรรมที่โดดเด่น ฟาร์มควายดีได้คัดสรรพันธุกรรมจาก พ่อ-แม่ ควายที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น กล้วยหนองบัว แก้วฟ้า เก้าเจริญ ก้องฟ้า เงินอุทัย ดาวซีพี ปังแปดริ้ว เบิ้มพันล้าน ดาวเหนือ เจ้าเสาร์ แสนอุทัย บิ๊กอุทัย พันล้าน ใหญ่ห้างนา ใบหยก ใบโพธิ์ ลิโพ พายุ สตางค์ เพชรอุบล โชคชลบุรี สุดยอดมังกรฟ้า ทรัพย์มงคล แม่น้ำหอมและ แม่บางปะหัน เป็นต้น

นอกจากพันธุกรรมแล้ว เรายังปฏิบัติต่อควายโดยคำนึงถึง "สวัสดิภาพสัตว์" หรือ Animal welfare กล่าวคือ การเลี้ยงด้วยความรัก ไม่บังคับจนเกินไป มีการผ่อนคลาย คลายเครียด คอกสะอาด อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม สุขอนามัยดีมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพร้อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ซึ่งทำให้ควาย "สุขกายสบายใจ"

ฟาร์มควายดี มีความยินดีที่จะแบ่งปันพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมนี้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยท่านสามารถเดินทางเข้าชมฟาร์มควายดี ได้ตามโลเคชั่นด้านล่าง หรือสามารถรับข้อมูลและติดต่อเราได้หลายช่องทางดังนี้

Facebook: KWAI DEE - ฟาร์มควายดี

โทรศัพท์: 0924259499

โลเคชั่น: ฟาร์มควายดี

https://goo.gl/maps/FJGQcNhaSnnAVZfXA

ที่มา: ฟาร์มควายดี

3 หน่วยงานจับมือพัฒนาโค-กระบือ พร้อมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?