ม.มหิดล ส่งเสริมบทบาทสตรีชายแดนใต้สร้างความมั่นคงตามแนวทาง UN

พุธ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๖:๕๖
กว่า 3 ทศวรรษที่องค์การสหประชาชาติ (UN) เริ่มให้ความสนใจแนวคิดของการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และได้กล่าวถึง "ความมั่นคงของมนุษย์" (Human Security) 7 ประการได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงของชุมชน และความมั่นคงทางการเมืองซึ่งกลายเป็นมุมมองของโลกยุคใหม่ที่เข้ามาแทนที่ความขัดแย้งจากความรุนแรงของโลกในอดีต
ม.มหิดล ส่งเสริมบทบาทสตรีชายแดนใต้สร้างความมั่นคงตามแนวทาง UN

อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คือหนึ่งในคณะทำงานเพื่อความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ผู้ทุ่มเทเวลากว่าทศวรรษในการทำงานเพื่อยกระดับบทบาทสตรีในพื้นที่ดังกล่าว จนเมื่อเร็วๆ นี้ได้ขึ้นทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพ (ASEAN Women Peace Registry - AWPR) จัดตั้งโดยสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation - AIPR) ไปด้วยความภาคภูมิ

ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่วิจัยและบริการวิชาการในชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และองค์กร Religions for Peace อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์พบว่ากลุ่มผู้หญิงในชายแดนใต้ยังมีบทบาทไม่มากในการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงตามแนวคิดการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงได้ใช้กลยุทธ์ในการ "สร้างปฏิสัมพันธ์" เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งจะนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นที่เปิดกว้างมากขึ้น

"เราต้องการที่จะเห็นผู้หญิงได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของสังคมเพื่อการสร้างความมั่นคง และความสมานฉันท์ ในฐานะ"พลเมือง" ที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อสังคมด้วยความเสมอภาค" อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ กล่าว

จุดหมายปลายทางนอกจากเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชายแดนใต้แล้ว ยังมุ่งผลักดันแผนเร่งด่วนระดับชาติในการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีไทย ซึ่งประกอบด้วยด้านความเสมอภาคบทบาทในการตัดสินใจ และด้านสุขภาวะที่ไม่อาจมองข้าม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมทำหน้าที่ "ปัญญาของแผ่นดิน" ตามปณิธานฯ แปลงเปลี่ยน "ความขัดแย้ง" สู่"ความมั่นคง" โดยเชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นพลเมืองที่รู้จักบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม จะนำพาประเทศชาติสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโทร. 0-2849-6210

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566