เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ "ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร" ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมทยานขึ้นหมื่นล้าน ติดอันดับ TOP10

อังคาร ๐๗ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๗:๒๙
กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ เคพีไอ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2566 "Serving Friendly Insurance Services - ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร" มุ่งสานต่อพันธกิจตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า สู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการที่เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยสโลแกน "เคพีไอ ก้าวสู่อนาคต เพื่อโลก เพื่อคุณ" ตั้งเป้าปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,526 ล้านบาท เติบโตปีละ 15% ต่อเนื่อง มุ่งสู่เบี้ยฯ หมื่นล้าน ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทประกันวินาศภัยในอีก 5 ปีข้างหน้า
เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมทยานขึ้นหมื่นล้าน ติดอันดับ TOP10

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ กล่าวว่า บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2566 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ Serving Friendly Insurance Services - มุ่งส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีความใส่ใจต่อทุกภาคส่วน ทั้งต่อลูกค้า ผู้บริโภค (Customers / Consumers) ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) พนักงานและครอบครัว (Staff & Families) ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Community, Society, and Environment)

"ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายขึ้น จึงทำให้บริษัทต้องมีการวางแผนนโยบายด้านการตลาดต่างๆ การร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ตัวแทน นายหน้า เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจให้เหมาะสม สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารเวลาและช่วยลดต้นทุนการทำงาน ผ่านโมเดลธุรกิจทั้งแบบ Offline to Online เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับลูกค้า ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย" ดร.พงษ์ภาณุ กล่าว

เคพีไอ ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยสัญชาติไทยที่ดูแลและให้ความคุ้มครองกับลูกค้าชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ในด้านการรับประกันภัยมากว่า 70 ปี เผยข้อมูลผลประกอบการในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 14,886 ล้านบาท รายได้ในส่วนของเบี้ยประกันรับรวมที่ 4,885 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 คิดเป็น 7.59% โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 48.99% ประกันรถยนต์ 40.23% ประกันอัคคีภัย 10.46% และประกันภัยทางทะเล 0.32% มีกำไรสุทธิที่ 758 ล้านบาท ข้อมูลอ้างอิงสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

"จากภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว บริษัทฯ มั่นใจว่าธุรกิจต่างๆ จะมีโอกาสที่จะปรับตัวและขยายตัวเติบโตตามเศรษฐกิจ ทำให้กำลังซื้อของภาคประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 5,526 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 15% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะรักษาฐานการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องปีละ 15% ซึ่งจะทำให้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในปี 2570 บริษัทฯ คาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตถึง 10,000 ล้านบาท จ่อขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 10 ลำดับแรกของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย" ดร.พงษ์ภาณุ กล่าว

โดยในปี 2566 นี้ เคพีไอ จะครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จึงนับเป็นก้าวสำคัญ ที่จะเดินหน้าสานต่อการบริหารธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติให้เป็นไปตามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ของบริษัท "Step for Tomorrow Sustainability เคพีไอ ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน" โดยให้ความสำคัญกับ 5 ด้าน ที่เป็นไปตามหลักสากล SDGs

  1. Quality Education การส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ
  2. Good Health & Well Being การส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  3. Climate Action การรับมือกับภาวะโลกร้อน
  4. Responsible Consumption & Production การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
  5. Reduce Inequality การลดความเหลื่อมล้ำและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้พิการ

"การดำเนินธุรกิจบนความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้นเราต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาองค์กรเคพีไอ สู่ความยั่งยืนจึงเป็น 'เรื่องสำคัญ' ที่เราจะต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม การเติบโตของธุรกิจนั้น นอกจากจะต้องมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีนี้จึงถือเป็นปีที่มีความท้าทาย แต่เคพีไอเราก็ยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกมาก เราจึงพร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตรให้กับทุกคน" ดร.พงษ์ภาณุ กล่าว

ที่มา: แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น

เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมทยานขึ้นหมื่นล้าน ติดอันดับ TOP10

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?