ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อย

จันทร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๑:๔๙
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย นำโดย ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, ประธาน Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Council บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "โครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย)" ให้ความรู้และฝึกอบรมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จาก  12  โรงเรียนในอำเภอโนนดินแดง ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดน จ.บุรีรัมย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในโครงการอบรมมุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการอ่านฉลากยาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตระหนักถึงอันตรายจากโรคที่พบบ่อยในชุมชน เช่น ไข้เลือดออกและอุจจาระร่วง หลักการเบื้องต้นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ โดยคณะกรรมการ DEI บริษัทไฟเซอร์และตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยที่เป็นเภสัชกรได้ประจำฐานความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อยในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในแผนนโยบายด้าน DEI ของไฟเซอร์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างเท่าเทียมในทุกกลุ่มประชากร (Advance Equitable Health Outcomes) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านทางความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ (TransformSociety with External DEI Partnership) ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้ไปสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลสำหรับชุมชนให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า อ. โนนดินแดงเพื่อให้คนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมีโอกาสเข้ารับบริการสุขภาพพื้นฐานเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เปิดให้บริการแก่โรงเรียนและชุมชนแล้วในปีที่ผ่านมาโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบยาสามัญประจำบ้านเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

ที่มา: ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี