7 อาจารย์วิศวกรตัวจริง SPU กับบทบาทสำคัญในวิชาชีพวิศวกรรม

จันทร์ ๒๐ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๑:๑๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 7 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการในด้านต่างๆ ของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี 2566 ที่ประกอบไปด้วย
7 อาจารย์วิศวกรตัวจริง SPU กับบทบาทสำคัญในวิชาชีพวิศวกรรม

1. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการร่างมาตรฐาน กรอบหลักสูตรการศึกษาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารภายใต้คณะกรรมการมาตรฐานระบบการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามแนวสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566

คณะกรรมการมาตรฐานการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแนวทางสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566-2568

2. ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ประธานคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้างในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

3. ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

4. ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2566

5. ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2565

6. ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ คณะกรรมการร่างมาตรฐานความสามารถการทำงานด้วยระบบจำลองสารสนเทศ ในคณะกรรมการมาตรฐานระบบการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแนวทางสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566

7. ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๖:๕๘ Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๖:๐๓ Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๖:๓๕ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๖:๓๑ 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๖:๒๗ TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๖:๔๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๖:๐๐ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๖:๒๙ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๖:๒๘ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital