ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life

อังคาร ๒๑ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๖:๔๗
ลอรีอัล ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ Beauty For A Better Life หรือโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกับ 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ขาดโอกาสที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงด้วยการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 57 คน โดยโครงการ Beauty For A Better Life นี้ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2030 "L'Oreal For The Future" ของลอรีอัล กรุ๊ป ที่มีการเป้าหมายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก และร่วมช่วยเหลือด้านสังคมผ่านโครงการต่างๆ
ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life

นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ลอรีอัลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพสร้างพลังให้กับชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการไม่แบ่งแยกเพื่อให้โอกาสคนทุกกลุ่มในสังคม เรามีโครงการต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและแบรนด์ของเรา ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับผู้ที่ขาดโอกาส สตรี และกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยให้ทุกๆ กลุ่มสามารถเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ช่วงเวลาที่เลวร้ายของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของผู้คนทั่วโลก แม้ว่าขณะนี้ภาคธุรกิจหลายส่วนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้วหรือกำลังฟื้นตัว ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังต้องการโอกาสและความช่วยเหลือ บางคนอาจจะไม่สามารถดำรงอาชีพเดิมที่เคยทำมาได้และต้องการทิศทางและโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่มั่นคงในสังคมได้อีกครั้ง ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลอรีอัล มีบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคย ในการช่วยให้ผู้คนและสังคมกลับมามีชีวิตที่ดีและมั่นคงได้อีกครั้ง ผ่านโอกาสในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน"

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสื่อสารองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัล กรุ๊ป ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 2030 "L'Oreal For The Future" โดยนอกจากเราจะมุ่งเร่งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเราให้คำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกแล้ว เรายังมีเป้าหมายในการทำงานด้านสังคม ในการแบ่งปันโอกาสและพัฒนาชุมชน พร้อมกับสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ขาดโอกาส โดยลอรีอัล ประเทศไทย ได้จับมือกับพันธมิตร ในการดำเนินโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผ่านการมอบทักษะอาชีพเสริมสวยให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้านอาชีพและการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพช่างผม และสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง และสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมั่นคงต่อไป"

ความโดดเด่นของโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ที่การออกแบบการดำเนินโครงการและหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะให้สามารถนำมาใช้ได้จริง ผ่านความร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมจาก 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพช่างผม

เอื้องดอย บัวเขียน ครูผู้สอนประจำ จากโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ 65 Academy กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้คลุกคลีและฝึกสอนทักษะเกี่ยวกับอาชีพช่างผมให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมมาหลากหลายรุ่น ทำให้มีโอกาสได้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของทุกคนที่ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการมีอาชีพที่มั่นคง ในฐานะครูผู้สอน การได้เห็นพวกเขาสำเร็จการฝึกอบรม พร้อมก้าวสู่สายงานอาชีพช่างผมตามที่พวกเขาตั้งใจไว้ได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับพวกเขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ ผู้ที่จบหลักสูตรฝึกอบรมจะประสบความสำเร็จในอาชีพช่างผม สามารถสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนตามที่โครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้"

ชยางกูร ยี่ลังกา ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 8 กล่าวว่า "ในอดีตเคยประกอบอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไป และต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้าน ทำให้ไม่สามารถห่างจากบ้านนาน ๆ ไม่ได้ แต่อาชีพช่างผมคืออาชีพในฝัน เพราะเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจ สามารถทำงานที่บ้านได้ และสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ดูแลพ่อแม่ได้อย่างมั่นคง แต่ก็ไม่สามารถทำตามความฝันได้เพราะขาดแคลนทั้งโอกาสและทุนทรัพย์ พอได้รู้จักกับโครงการนี้ และเห็นเพื่อนที่เคยมาเรียนแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็ตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่ลังเล เพราะเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยทำให้ฝันเป็นจริง ช่วยให้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านทักษะทำผมมากมายโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆ ที่สำเร็จหลักสูตรในครั้งนี้ หลังจากนี้จะตั้งใจฝึกฝนทักษะที่ได้รับมา และสานฝันในการมีร้านทำผมของตัวเองให้ได้ในที่สุด"

โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Beauty For a Better Life เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล โดยมีการดำเนินงานในกว่า 27 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่โดยผ่านมาลอรีอัล ประเทศไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง ปัจจุบัน โครงการฯ ร่วมมือกับ 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพช่างผม นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการฯ รวมถึงทุกท่านในที่นี้ แล้วทั้งสิ้น 361 คน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Beauty For a Better Life สามารถติดตามข่าวการรับสมัครฝึกอบรมจาก 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ https://www.facebook.com/65AcademyByLorealThailand

ที่มา: ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.พ. CPF หนุน CONNEXT ED ปูทางสร้างทักษะอาชีพให้น้องรร.สหราษฎร์นุเคราะห์ จ.ชัยภูมิ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
๒๓ ก.พ. เตรียมช้อปแฟรนไชส์รับซัมเมอร์ มหกรรมชี้ช่องรวย วันที่ 1-4 มี.ค.67 เซ็นทรัล บางนา พบทัพธุรกิจกว่า 60 บูธ เสิร์ฟพร้อมเงินทุน ทำเล 4,000
๒๓ ก.พ. อวานี พัทยา มอบโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69
๒๓ ก.พ. ฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่! โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ พาขบวนบิ๊กไบค์แจ็กเกตชมพูลงถนน สร้างสีสันใจกลางกรุงฯ
๒๓ ก.พ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST
๒๓ ก.พ. เวียตเจ็ทสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง เอ330นีโอ 20 ลำ
๒๓ ก.พ. เบเยอร์รุก ตลาดสีสเปรย์ เปิดตัว กริปเทคสเปรย์ 2in1 เคลือบเงาพร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว พ่นง่าย แห้งไว ไม่ลอกล่อน
๒๓ ก.พ. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร
๒๓ ก.พ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Alipay ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน
๒๓ ก.พ. KJL โกยกำไรโตต่อเนื่อง ปี 66 พุ่งอีก 15.82% ราคาวัตถุดิบลด ดันมาร์จิ้นเพิ่ม ปันผล 0.30 บาท