"ซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี" โชว์เทคโนโลยีระดับโลก ต้อนรับ คณะ APO

อังคาร ๒๘ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๖:๓๘
คณะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีสมาชิกในนามประเทศไทย ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ เอพีโอ (Asian Productivity Organization : APO) เยี่ยมชม กระบวนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรสระบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Workshop on IoT Applications in Livestock Management เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีด้าน IoT (Internet of Things) และต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยมี น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรม

ซีพีเอฟ นำระบบอัจฉริยะ (Smart Farm) มาเชื่อมโยงกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแบบอัตโนมัติ ที่สามารถติดตามผลได้แบบ Real Time และแม่นยำ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของสัตว์ ความต้องการ และความสุขสบายตามธรรมชาติของสัตว์ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ภายในปี 2050

ที่มา: เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี