ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนจัดงานเลี้ยงละศีลอดคณะทูตานุทูตประเทศอิสลามประจำประเทศไทย

ศุกร์ ๓๑ มีนาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๕๐
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วย นายระบิล พรพัฒน์กุล ประธานอนุกรรมการบริหาร นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการธนาคาร นางวชิรญา เพิ่มภูศรี กรรมการธนาคาร และ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละศีลอด คณะทูตานุทูตประเทศอิสลามประจำประเทศไทยและตัวแทนองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ให้แก่นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

การจัดงานเลี้ยงละศีลอด คณะทูตานุทูตประเทศอิสลามประจำประเทศไทยและตัวแทนองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปราศรัยและอวยพรเนื่องในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ แก่คณะทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทยจำนวน ๒๐ ประเทศ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 250 คน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้พบปะและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตจากประเทศมุสลิมและผู้นำศาสนาอิสลาม นักวิชาการมุสลิม บุคคลสำคัญของสังคมไทยมุสลิม

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา