เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะองค์การที่สนับสนุนการพัฒนาชีวิตบุคคลออทิสติกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พุธ ๑๒ เมษายน ๒๐๒๓ ๐๙:๑๕
นายอนุกูล ปีดแก้ว(ขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่เกียรติคุณในฐานะองค์การที่สนับสนุนการพัฒนาชีวิตบุคคลออทิสติกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

โดยนายอารภัฎ สังขรัตน์(ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ภายในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก "World Autism Awareness Day 2023" จัดขึ้น ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้แนวคิด"Toward a Neuro-Inclusive World for All" เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทุกคนทั้งระดับครอบครัว, ระดับชุมชน, ระดับสถานที่ทำงาน รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย ให้ก้าวผ่านความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลออทิสติก มาเป็นการยอมรับและสนับสนุนให้พวกเขาได้เข้าถึงสิทธิของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ และช่วยกันส่งเสริมให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดเหมือนที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล 'ไทเกอร์รัน บาย เมย์แบงก์' เป็นครั้งแรก เพื่อระดมทุนมอบให้มูลนิธิออทิสติก ประเทศไทยในการสนับสนุนกิจการต่างๆ โดยเฉพาะในด้านศิลปะ เพราะตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมในสังคมจึงส่งเสริมและให้เด็กออทิสติก ได้เพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และได้รับโอกาสทางสังคมที่มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ พัฒนาบุคลากร รวมถึงนำไปปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม

ที่มา: ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๔ C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๑๗:๒๙ FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๑๗:๓๖ ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๑๗:๑๔ Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๑๗:๐๙ PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๑๗:๐๘ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๑๗:๐๓ 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๑๗:๒๓ ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๑๖:๐๙ MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๑๖:๑๖ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา