ไทยประกันชีวิตคงอันดับเครดิตทางเงินสากล A- จากฟิทช์ฯ ตอกย้ำสถานะธุรกิจแข็งแกร่ง

พฤหัส ๒๗ เมษายน ๒๐๒๓ ๑๓:๓๖
ไทยประกันชีวิตได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลที่ A- มุมมองมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรทติ้งส์ ผลจากโครงสร้างการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสอง ขณะที่มูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ควบคู่กับการลงทุนที่มีเสถียรภาพ

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบรัดกุม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 4,400,000 ราย

โดยในปี 2566 สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength Rating: IFS Rating) ของไทยประกันชีวิตที่ 'A-' และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Rating) ที่ 'AAA(tha)' โดยมีมุมมองที่มีเสถียรภาพ

ฟิทช์ฯ ประเมินโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่ง และมูลค่าธุรกิจใหม่ (NBV) ที่ดี ซึ่งเป็นผลจากโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอื่นภายในประเทศไทย ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 14% เป็นอันดับที่สอง

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความหลากหลาย ทั้งประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันสุขภาพ และประกันควบการลงทุน รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ผ่านเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 24,000 ราย ธนาคารพาณิชย์ และพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย โดยเบี้ยประกันชีวิตรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 มาจากช่องทางตัวแทนฯ 70% ช่องทางธนาคารพาณิชย์ 20% และช่องทางอื่น ๆ 10%

ด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกำไรที่ดีในระยะยาว และไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2563-2565) โดยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ มาจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ และลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ที่การันตีผลตอบแทนสูง รวมถึงกลยุทธ์การปรับราคาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายอยู่ที่ 420% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 140% ขณะที่การประเมินด้วย Prism Model ของฟิทช์ฯ จากข้อมูลการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีฐานะเงินกองทุนที่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ "ระดับแข็งแกร่งมากที่สุด" จากเดิมที่ระดับ "แข็งแกร่งมาก" ในปี 2564

ขณะที่อัตราส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลดลง โดยปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 187% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จาก 212% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจำนวน 1.33 หมื่นล้านบาท หลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และกำไรจากการลงทุนในตราสารหุ้น และตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงมีระดับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากธนาคารที่สูงกว่า 80% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีความแตกต่างระหว่างอายุสินทรัพย์และหนี้สินที่ลดลงและต่ำกว่า 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย

"บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล ตามนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดูแลผู้เอาประกันภัยตามสัญญากรมธรรม์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง" นางวรางค์กล่าว

ที่มา: ไทยประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ