ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความคิด ESG พร้อมจับมือพันธมิตรใหญ่เพื่อพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

อังคาร ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๐:๔๖
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เยาวชน และสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนหรือ CSR ภายใต้กรอบความคิดการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืน ESG และยังสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UNSDGs อีกด้วย
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความคิด ESG พร้อมจับมือพันธมิตรใหญ่เพื่อพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

โดยนโยบาย CSR ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกอบไปด้วย 4 หัวใจหลักซึ่งสอดคล้องกับชื่อขององค์กรได้แก่ "O" Opportunity มุ่งเน้นการให้โอกาส ทั้งในโอกาสด้านการศึกษาหรือทุนทรัพย์แด่ผู้ที่ขาดแคลน "N" Nature มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขยะ มลพิษ หรือ น้ำเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน "Y" Youth มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต และ "X" Collaboration การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีความใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่สังคม

ทั้งนี้ในด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2566 นี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESF) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) ในการจัดทำโครงการ Environmental Education Tour ซึ่งเป็นกิจกรรม Road Show เพื่อมอบความรู้ และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยคาราวานความรู้นี้จะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้หัวข้อการจัดการขยะจากการประมงและขยะทะเล การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก การฟื้นฟูแนวปะการัง การรณรงค์สภาวะโลกร้อน การจัดการไมโครพลาสติก การอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นได้จับมือร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมเครือออนิกซ์ฯ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของโรงแรมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแสดงออกถึงการกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้จัดตั้งโครงการ Exclusive Pre-Employment Program ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือพิเศษระหว่าง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปกับมหาวิทยาลัย ในการมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาในการเข้าฝึกงานที่โรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมมีรายได้ตลอดช่วงเวลาของการฝึกงาน รวมถึงมอบโอกาสในการรับเข้าเป็นพนักงานประจำที่โรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่จบการฝึกงานและผ่านการคัดเลือก พร้อมกันนี้โครงการยังเอื้อประโยชน์ในด้านการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในสายงานโรงแรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ โดยปัจจุบันนำร่องโครงการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งในเฟสแรกจะเริ่มโครงการกับโรงแรมในเครือฯ 8 แห่ง ได้แก่ อมารี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ อมารี พัทยา อมารี ภูเก็ต อมารี หัวหิน อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โอโซ่ ภูเก็ต โอโซ่ นอร์ธ พัทยา และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ และจะขยายโครงการไปยังโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศในเฟสถัดไป นอกจาก 2 โครงการข้างต้นดังกล่าว ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

"ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม เยาวชน และสังคมมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องไปกับกรอบแนวความคิดในเวทีระดับสากล จนได้มาเป็นนโยบายทั้ง 4 ด้านในปัจจุบัน และได้ถูกผลักดันสู่โรงแรมในเครือของกลุ่มออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม เยาวชน และสังคมร่วมกัน อีกทั้งนโยบายนี้ยังตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นอกจากจะมองหาที่พักที่สะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้ว ยังมองหาที่พักที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย" นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าว

กรอบความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้านข้างต้น เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสังคม เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทหลักภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทในการรับบริหารจัดการหลากหลายแบรนด์โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการ และมีประสบการณ์ในการบริหารมายาวนานกว่า 50 ปี ครอบคลุมในหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย จีนรวมถึงฮ่องกง มัลดีฟส์ บังกลาเทศ และสปป.ลาว มีแบรนด์หลักที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อมารี โอโซ่ และชามา โดยแต่ละแบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.onyx-hospitality.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ที่มา: ริพเพิล เอฟเฟคท์

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความคิด ESG พร้อมจับมือพันธมิตรใหญ่เพื่อพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ ก.ย. หงษ์ลี่ ออโต้ พาร์ท (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
๒๒ ก.ย. ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินเตรียมร่วมงานฟินเทค ฟอร์เวิร์ด ประจำปี 2566 ที่บาห์เรน
๒๒ ก.ย. หัวเว่ยเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ระบบอัจฉริยะด้วยเครือข่ายซิงเหอ
๒๒ ก.ย. ไทวัสดุเพิ่มแผนขนส่งสินค้าด้วยรถอีวีทรัค กระจายสู่ 60 สโตร์ปี 66 เจ้าแรกในไทยที่ใช้ระบบพ่วงแม่ลูก พร้อมเดินหน้าสู่เน็ตซีโร่ -
๒๒ ก.ย. 'โอสถสภา' ประกาศภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมพลังรักษ์โลกจากทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาต่อยอดความร่วมมือ
๒๒ ก.ย. DBSV จัดสัมมนา ปรับกลยุทธ์ จับเทรนด์ลงทุน หุ้นไทย-เทศ พร้อมเปิดตัว DBSV mTrading Thailand
๒๒ ก.ย. วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
๒๒ ก.ย. คณะ ITD มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
๒๒ ก.ย. แอสเซทไวส์ ผนึก บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกบ้าน AssetWise Club เติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัย
๒๒ ก.ย. รมว.พิพัฒน์ มอบกรมพัฒน์ จัดทีมช่างช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ซ่อมพาหนะบรรเทาทุกข์หลังน้ำป่าไหลหลาก