ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. จีเอเบิล (GABLE) เริ่มซื้อขาย 9 พ.ค. นี้

จันทร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๑๔
บมจ. จีเอเบิล ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,473 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "GABLE"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. จีเอเบิล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "GABLE" ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

GABLE ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลครบวงจรสำหรับองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 33 ปี โดยมุ่งเน้นกลุ่มโซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise solution and Services) ที่มีความต้องการสูงในธุรกิจยุค Digital transformation เช่น Cyber Security, Cloud และ Data Center, Data Analytic และการบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Oracle และ Veritas รวมถึงการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการให้บริการ Software Platform ที่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) มูลค่าประมาณ 4,050 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2566-2570

GABLE มีทุนชำระแล้ว 700 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 525 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 175 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน 70 ล้านหุ้น บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 61.25 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 25.60 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัท 18.15 ล้านหุ้น ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2566 ราคาหุ้นละ 6.39 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,118.25 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,473 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 16.82 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ 0.38 บาท/หุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. จีเอเบิล (GABLE) เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในเชิงธุรกิจและการขับเคลื่อนสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพและธุรกิจที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

GABLE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มลิ่วเจริญ ถือหุ้น 21.58% 2) กลุ่มเอื้อวัฒนสกุล ถือหุ้น 20.04% และ 3) กลุ่มชันซื่อ ถือหุ้น 16.31% ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.g-able.com และที่ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๗ PRTR เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุน บล.พาย โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำ Total HR Solutions
๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนปุ๋ยเคมีและทุนการศึกษา เพื่อการเรียนของศิษย์พระดาบส
๑๖:๒๙ แจกเพชร 95 กะรัต ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ทุ่มงบ 125 ลบ. ฉลอง 95 ปี จัดงาน Jubilee Diamond MID YEAR GRAND SALE 2024 ลดสูงสุด 60%
๑๖:๔๖ BSGF รุกภาคเหนือ ส่งต่อสุขภาพดี พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มบริษัทธนโชคฯ เครือสนามกอล์ฟกัซซัน รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิต SAF ตั้งเป้าขยายเครือข่าย 17
๑๖:๕๔ ต้อนรับการกลับมาของเชฟลี แมน ซิง พร้อมชวนชิมเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ห้องอาหารจีน Mott 32 Bangkok
๑๖:๒๕ แม็คโคร จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนเอสเอ็มอี เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตสู่ความสำเร็จ ร่วมออกบูธภายในงาน มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : Thailand SME Synergy Expo
๑๖:๔๗ ชมรม OPPY ปั้นหลักสูตรใหม่ ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old) เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยก้าวสู่ยุค Super Smart
๑๖:๐๑ EATER ปักมุดความอร่อยย่านถนนทรงวาด
๑๖:๕๐ ยามาฮ่าเดินหน้าโครงการหมวกกันน็อกขนาดเล็กเพื่อสังคม ส่งมอบหมวก 200 ใบให้กับกรมการขนส่งทางบก มูลค่า 70,000
๑๖:๕๓ HFT ส่งซิกปีนี้เทิร์นอะราวด์ ออเดอร์ไหลกลับมา หนุนรายได้ทั้งปีโต 15%