RBF ประกาศเป้า Carbon Neutrality ภายในปี 2027 ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ-ลดโลกร้อน

พฤหัส ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๓ ๑๒:๐๒
RBF ประกาศเจตนารมณ์มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเดินหน้าปลูกต้นยูคาลิปตัสเพิ่ม 500 ไร่ ลดคาร์บอนเครดิตและการชดเชยคาร์บอน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2027 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ ร่วมแก้วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ มีมติประกาศเจตนารมณ์ในการตั้งเป้าหมายมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2027 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก พร้อมแผนปฏิบัติการรองรับ  เพื่อให้มุ่งบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ

ล่าสุด RBF ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ T-VER โดยจัดทำโครงการปลูกสวนไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ด้วยการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ของบริษัทฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ไร่ โดยต้นยูคาลิปตัส นับเป็นไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลูกง่าย สามารถใช้ในการวิจัยและสกัดเพื่อประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกในการผลิตน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากใบของต้นยูคาลิปตัส นับเป็นการสนับสนุนการผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้สมุนไพรอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญเพื่อคาร์บอนเครดิตและการชดเชยคาร์บอน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ พร้อมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านในโครงการต่าง ๆ  เช่น  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังการทดแทนโดยการติดตั้ง Solar Roof และโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จำนวน 1,000 ต้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

นางเพ็ชรา กล่าวเพิ่มเติมว่า RBF ให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญระดับประเทศและระดับโลก โดยการเข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลด ก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zeroของประเทศต่อไป

"RBF ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และศักยภาพการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้ได้เร็วกว่าที่ประเทศไทยกำหนด พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอย่างยั่งยืน" นางเพ็ชรา กล่าว

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี