BRRGIF เตรียมจ่ายปันผล 0.17517 บาท และเงินลดทุน 0.10 บาท วันที่ 9 มิ.ย. นี้

พฤหัส ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๐:๔๓
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 16 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.17517 บาท รวมทั้งจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 14 หน่วยละ 0.10 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 7.28 บาท เหลือหน่วยละ 7.18 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินลดทุน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
BRRGIF เตรียมจ่ายปันผล 0.17517 บาท และเงินลดทุน 0.10 บาท วันที่ 9 มิ.ย. นี้

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 16 นี้ กองทุน BRRGIF จ่ายเงินปันผลแล้วรวมเป็นเงิน 2.12224 บาท และประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้วรวม 14 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 3.12 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 35.39 ล้านบาท ลดลง 6.15% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 1.50% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี รายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 เท่ากับ 35.47 ล้านบาท (ลดลง 6.24% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.44% จากไตรมาสก่อน โดยประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุนใน NRTA 35.39 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 0.08 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2566 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 62.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768.46% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 70.89% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (เนื่องจากกองทุนบันทึกผลขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดตาม NRTA ไม่เป็นไปตามประมาณการ และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งเกิดจากการปรับลดอัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน)

ที่มา: บลจ.บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๒๕ BJC รับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2566
๑๒:๒๖ SBS Digital Entrepreneur เติมความรู้! DEK บริหารธุรกิจ Customer Journey เส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
๑๒:๒๑ MASTER จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แจกปันผลทั้งหุ้นและเงินสด
๑๒:๔๒ พีช-สอง THE EATER พาบุกไปลิ้มรสครัวซองต์เจ้าดัง ตามมาชิมกันเลย
๑๒:๓๑ ATK แบบใหม่ วัดผลแม่นยำด้วยเคมีไฟฟ้า แสดงผลบนสมาร์ทโฟน นวัตกรรมจุฬาฯ วินิจฉัยโควิด-19 และโรคระบาดที่อาจเกิดในอนาคต
๑๒:๐๘ CARS24 สุดยอดแอปซื้อขายรถมือสองครบวงจร การันตียอดผู้ดาวน์โหลดกว่า 1.2 ล้านคน
๑๒:๒๒ มูลนิธิเอเชีย เปิดเสวนาถก ผู้นำกับความสำเร็จของโรงเรียน แนะใช้ Thailand Leadership แก้ไขปัญหา
๑๒:๐๐ มหกรรม IC Day 2023 WASH YOUR HANDS เพิ่มศักยภาพการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
๑๑:๒๖ PwC ประเทศไทย ร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2023
๑๒:๕๑ เบนซ์ ธนบุรีพานิช ร่วมกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย มอบประสบการณ์สุดพิเศษอีกครั้งในงาน AMG Experience On Track Program