"บลจ.เคดับบลิวไอ" จับมือ "นิด้า" ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

อังคาร ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๒:๓๗
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด นำโดยนายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
บลจ.เคดับบลิวไอ จับมือ นิด้า ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากโครงงานวิศวกรรมการเงิน ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะทาง ทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ และทักษะชีวิต ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม แต่ยังช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง อันเป็นหนึ่งในความมุ่นมั่นของ บลจ.เคดับบลิวไอ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับพันธกิจของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ บูรณาการทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ที่มา: บางกอก ออทัม

บลจ.เคดับบลิวไอ จับมือ นิด้า ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น