โครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk #5 ในหัวข้อ AI in Multidisciplinary Research

พุธ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๑๗
ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์หลายๆ ด้าน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และ Robotics เป็นเทคโนโลยีที่ได้เข้าไปมีบทบาทในวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ในสาขาสุขภาพและการแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยี AI และ Robotics มาใช้ประโยชน์ ล่าสุด AI กำลังถูกนำเข้ามาใช้ในเรื่องใกล้ตัว อย่างเรื่องของสุขภาพ และการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพในทุกสาขา ตัวอย่างเช่น การใช้ AI สาหรับการเอกซเรย์ก้อนเนื้อ การใช้ AI สำหรับการตรวจหาคนที่เสี่ยงต่อการติดไวรัส Covid 19 การใช้ AI เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เช่นข้อมูลด้านไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิดสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล หรือ Mahidol AI Center อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสถาบันฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI ให้แก่ทุกภาคส่วนในหลายระดับหลายรูปแบบ และตระหนักดีว่า เมื่อบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ด้าน AI ก็ย่อมจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้นั้นมาช่วยในการทำงานเพิ่มผลผลิต ที่สำคัญคือสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการบรรยาย AI in Social Sciences โดย รศ. ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล

  • AI in Medical Imaging โดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล
  • Everyday AI โดย ผศ. ดร. นริศ หนูหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง MAI#2 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม (On-site) และระบบ Webex (Online)

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์: https://www.ict.mahidol.ac.th/event/mahidol-ai-talk5/

ติดต่อสอบถาม: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทร 085-123-2800 E-mail: [email protected]

ที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG