JMART - AIS จับมือเปิดตัวกิจกรรม "คนไทยไร้ E-Waste" ขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

อังคาร ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๐:๕๐
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด หรือ Jaymart Mobile ร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG ยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจ สู่การเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
JMART - AIS จับมือเปิดตัวกิจกรรม คนไทยไร้ E-Waste ขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เจมาร์ท ได้ร่วมมือกันเปิดตัวกิจกรรม "คนไทยไร้ E-Waste" ขึ้น ณ ร้านค้าเจมาร์ท โมบาย ชั้น 3 สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยนายธีรวัฒน์ จันทร์วิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจากทั้งสององค์กร

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า "ด้วยเป้าหมายของ AIS ที่มีแนวคิด Ecosystem Economy โดยทุกภาคส่วนต้องจับมือช่วยกันสร้างโอกาสให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา เอไอเอส ได้รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี ทั้งการจัดการ E-Waste ภายในองค์กรผ่านเครือข่ายพนักงานและพาร์ทเนอร์ วันนี้เราได้ขยายความร่วมมืออีกขั้นกับ เจมาร์ท พาร์ทเนอร์เชิงยุทธศาสตร์ที่นอกจากจะร่วมกันมากว่า 20 ปีในการให้บริการลูกค้าแล้ว ยังมีแนวคิดที่สอดคล้องกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของความร่วมมือกันในวันนี้"

นายธีรวัฒน์ จันทร์วิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Jaymart Mobile กล่าวว่า "ด้วยเป้าหมายเดียวกันกับ AIS ในแนวคิดเรื่อง Ecosystem Economy นั้น เจมาร์ท พร้อมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นและการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้วยกลยุทธ์ Synergy ของกลุ่มบริษัทและพาร์ทเนอร์ของ JMART GROUP เองนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การขยาย Ecosystem ในเครือข่ายของ เจมาร์ท อีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าความร่วมมือที่แข็งแรงจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่แท้จริง"

กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันจัดการขยะอันตรายประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทั้งในด้านการนำดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่คนไทยและประเทศ

Application E-Waste+ ของ AIS ที่นำมาใช้เป็นช่องทางในครั้งนี้ช่วยให้การจัดการขยะอันตรายประเภทอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอนจนกระทั่งสามารถทราบถึงปริมาณ Carbon Score ที่สามารถลดได้ ก่อนที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บมาจะถูกนำไปกำจัดและ Recycle อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของ Zero Landfill ต่อไป

ต่อยอดจากโครงการที่ AIS ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้วนั้น จุดแข็งของเจมาร์ทคือจำนวนสาขาที่มีมากกว่า 350 สาขาทั่วประเทศที่จะทำให้การกระจายจุดรับขยะเพิ่มจำนวนไปได้มากขึ้นในอนาคต โดยจะเริ่มจากร้านค้าเจมาร์ทที่อยู่ในห้างเซ็นทรัล ทั่วกรุงเทพ จำนวน 9 สาขาได้แก่ สาขาเซ็ลทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลหัวหมาก, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลอีสวิล, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลบางนา 3 และเจมาร์ท สำนักงานใหญ่ ถนนรามคำแหง รวมทั้งสิ้น 10 สาขา ในปี 2566 นี้

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาส่งมอบที่ร้านเจมาร์ท โมบาย นอกจากจะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีและนำไปทำลายให้ถูกที่แล้ว ยังได้รับ J Point ที่ได้รับสามารถนำไปใช้แทนเงินสด ใช้แลกสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายในบริษัทที่ร่วมรายการ หรือสามารถร่วมทำบุญให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพียงร่วมบริจาค J Point โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้น ได้รับ 100 J Point ซึ่งมูลค่าเป็นเงินจำนวน 10 บาท

นอกจากนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ลูกค้าที่นำขยะเล็กทรอนิกส์มาฝากที่จุด drop off ร้านเจมาร์ท โมบายจะได้ รับ J Point เพิ่มเป็น 2 เท่า อีกด้วย

ความร่วมมือของ AIS และ เจมาร์ท ในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลตามแนวคิด ESG ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรม "คนไทยไร้ E-Waste" ในครั้งนี้ได้ที่สาขาเจมาร์ท และ AIS ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา: ไออาร์ พลัส

JMART - AIS จับมือเปิดตัวกิจกรรม คนไทยไร้ E-Waste ขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ ก.ย. หงษ์ลี่ ออโต้ พาร์ท (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
๒๒ ก.ย. ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินเตรียมร่วมงานฟินเทค ฟอร์เวิร์ด ประจำปี 2566 ที่บาห์เรน
๒๒ ก.ย. หัวเว่ยเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ระบบอัจฉริยะด้วยเครือข่ายซิงเหอ
๒๒ ก.ย. ไทวัสดุเพิ่มแผนขนส่งสินค้าด้วยรถอีวีทรัค กระจายสู่ 60 สโตร์ปี 66 เจ้าแรกในไทยที่ใช้ระบบพ่วงแม่ลูก พร้อมเดินหน้าสู่เน็ตซีโร่ -
๒๒ ก.ย. 'โอสถสภา' ประกาศภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมพลังรักษ์โลกจากทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาต่อยอดความร่วมมือ
๒๒ ก.ย. DBSV จัดสัมมนา ปรับกลยุทธ์ จับเทรนด์ลงทุน หุ้นไทย-เทศ พร้อมเปิดตัว DBSV mTrading Thailand
๒๒ ก.ย. วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
๒๒ ก.ย. คณะ ITD มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
๒๒ ก.ย. แอสเซทไวส์ ผนึก บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกบ้าน AssetWise Club เติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัย
๒๒ ก.ย. รมว.พิพัฒน์ มอบกรมพัฒน์ จัดทีมช่างช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ซ่อมพาหนะบรรเทาทุกข์หลังน้ำป่าไหลหลาก