ไอแบงก์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พฤหัส ๐๘ มิถุนายน ๒๐๒๓ ๑๖:๔๓
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถ่ายทอดจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงบ่าย วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยในที่ประชุม ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ได้ชี้แจงผลประกอบการและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 ว่า "ณ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานรวม 543.49 ล้านบาท และกำไรสุทธิเป็นเงิน 14.63 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังคงให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรการของธนาคารเอง มีลูกหนี้ที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่าง ๆ จำนวน 2,305 ราย รวมภาระหนี้ 7,414 ล้านบาท และนอกจากนี้ธนาคารยังดำเนินพันธกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือชุมชนมุสลิมที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ มุ่งหวังสานนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการชุมชนซื่อสัตย์เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกระบวนการให้สินเชื่อผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมัสยิด โดยผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นปี 2565 มีมัสยิดเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร รวม 769 มัสยิด ครอบคลุมสัปปุรุษกว่า 990,000 คน นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนผ่านการบริหารจัดการเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในรอบปี 2565 จำนวน 85 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 429,000 บาท ทั้งนี้ โดยทิศทางองค์กรในปี 2566 นับจากนี้ ไอแบงก์จะ เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์เพื่อความยั่งยืน" โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2565 และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 รวมถึงรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากธนาคารยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๑ NCP จัดงานโรดโชว์ออนไลน์ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ Telesales
๑๗:๑๓ โครงการสัมมนาวิชาการ Cafe SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems
๑๗:๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Business Intelligence and Analytics
๑๗:๐๙ เริ่มแล้ว งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 46 สะท้อน และส่องทาง ศิลปะกับยานยนต์
๑๗:๑๙ ภาณิน ตัณฑเศรษฐี รับรางวัล นักบริหารธุรกิจด้านไอทีและนวัตกรรมดีเด่น THAILAND DIGITAL AWARDS 2024
๑๗:๑๓ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว จุลินทรีย์ BioD I วว.ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
๑๗:๐๗ ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมกับ วิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. มอบทุนวิจัยวิศวกรรมดีเด่น ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 5
๑๖:๑๑ ยามาฮ่าจัดใหญ่ต่อเนื่องเปิดทดสอบ New MT-09 และ New MT-09SP ให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไปในกิจกรรม DARK SIDE MIDNIGHT TEST ที่อิมแพค สปีด
๑๖:๕๔ FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock up 100%มั่นใจ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ ลงทุนยาว ในธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกซึ่งไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
๑๖:๒๑ ธอส. เปิดฟังก์ชัน โรงเรียนการเงิน ผ่านระบบดิจิทัล บน Application : GHB ALL GEN