ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล "ASIC Premier Institution" จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ศุกร์ ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๓ ๑๖:๓๒
ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC ระดับ Premier จากประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พ่วง Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบรางวัล "ASIC Premier Institution" จาก Dr.Maurice Dimmock Chair of the ASIC Group of Companies สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล ได้แก่ Innovation and Industrial Partnerships และ Sustainability and the Environment โอกาสนี้ทาง ASIC ได้มอบรางวัล Chairman Excellence Awardให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อีกหนึ่งรางวัล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามทิศทางหลักของสากล ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นโอกาสที่ในการการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างชาติสอดรับกับนโยบายผลักดันการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและมาตรฐานที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมาวิทยาลัยฯได้เข้าสู่การจัดลำดับของ Times Higher Education Impact Rankings ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำเนินตามเป้าหมายของ the United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่นเน้นการจัดการศึกษา งานวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงได้ดำเนินการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) ขององค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในการออกใบประกันคุณภาพให้สถาบันการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพอิสระของสหราชอาณาจักรที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองสถาบันของผู้ให้บริการการศึกษาทั่วโลก ดำเนินงานในกว่า 65 ประเทศ มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล ซึ่งผลการประเมินระดับ Premier นั้นเทียบเท่ากับรางวัลสูงสุดของ ASIC และรางวัลนี้จะเป็นการยืนยันว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานสากลที่มีความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการการันตีว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล"

สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติโดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ คณะผู้ตรวจประเมิน ASIC ได้แสดงความชื่นชมในหลายประเด็น อาทิ ความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในบุคลากรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี