บิทคับเชนประกาศเดินหน้าสู่อนาคต เปิดตัว Node Partner บนระบบฉันทามติ PoS ก้าวสำคัญสู่การสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมขยายโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับบิทคับเชนอย่างทั่วถึง

พฤหัส ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๐๘:๓๑
บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินการและพัฒนาเครือข่ายบิทคับเชนของประเทศไทย ประกาศเปิดตัว Node Partner บนระบบฉันทามติ Proof of Stake (PoS) เดินหน้าสู่การร่วมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับเครือข่าย และขยายโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินการของบิทคับเชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต
บิทคับเชนประกาศเดินหน้าสู่อนาคต เปิดตัว Node Partner บนระบบฉันทามติ PoS ก้าวสำคัญสู่การสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมขยายโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับบิทคับเชนอย่างทั่วถึง

ภายในงานแถลงครั้งนี้ ได้มีการแชร์มุมมองและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบิทคับเชนจากก้าวแรกสู่อนาคต นำโดยนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เผยว่านับกว่า 2 ปีแล้วที่ บิทคับได้พัฒนาบล็อกเชนเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP ประเทศต่อไป

การเปลี่ยนแปลงระบบฉันทามติสู่ PoS พร้อมเปิดตัว Node Partner พันธมิตรที่ร่วมเป็นแกนนำในการสร้างความมั่นคงให้กับบล็อกเชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบิทคับเชน นำโดยนายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอรายละเอียดของระบบฉันทามติ PoS บนบิทคับเชน ที่จะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบิทคับเชนผ่านการดำเนินการ Stake เหรียญ KUB เพื่อได้รับสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) หรือเป็นผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรมให้แก่ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ด้วยการช่วย Staking เหรียญ KUB เพื่อให้ผู้ตรวจสอบธุรกรรมมีโอกาสได้รับเลือกให้ตรวจสอบธุรกรรมบนบิทคับเชนมากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยระบบดังกล่าวจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบิทคับเชน รวมถึงยกระดับความสามารถในการเติบโตของเครือข่าย และมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่เป็นระบบเปิดให้ผู้ใช้งานทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างแท้จริง

ระบบฉันทามติ PoS บนบิทคับเชน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของเครือข่าย รวมถึงรองรับความปลอดภัยของธุรกรรม และการกระจายศูนย์ให้กับบิทคับเชน และผู้มอบสิทธิในการตรวจสอบธุรกรรมให้แก่ผู้ตรวจสอบธุรกรรม หรือที่เรียกว่า Delegator คือ กลุ่มคนที่มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรมให้แก่ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validators) โดย Delegator จะต้องร่วม Stake เหรียญ KUB กับผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validators) ในการเข้าร่วมตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อก และรับรางวัลตามสัดส่วนเหรียญที่ Stake โดยการเป็น Delegator ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคหรือการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภท Pool ของผู้ตรวจสอบธุรกรรมประกอบด้วย

Official Pool

 • จำนวน KUB เริ่มต้นของ Official Validator: 1 KUB
 • จำนวน KUB ขั้นต่ำของ Delegator ที่ต้อง Stake: 1 KUB
 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน: On-premises
 • การแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล: ตามจำนวน KUB ที่ Stake และตามจำนวนค่าบริการ Stake ที่ถูกหัก
 • ค่าบริการ Stake: ~5%
 • เจ้าของ Node: Official Validator

Unofficial Pool

 • จำนวน KUB เริ่มต้นของ Validator: เริ่มต้นที่ 100,000 KUB
 • จำนวน KUB ขั้นต่ำของ Delegator ที่ต้อง Stake: 100 KUB
 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน: On-Cloud หรือ On-premises
 • การแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล: ตามจำนวน KUB ที่ Stake และตามจำนวนค่าบริการ Stake ที่ถูกหัก
 • ค่าบริการ Stake: กำหนดโดย Unofficial Validator
 • เจ้าของ Node: Unofficial Validator

Solo Pool

 • จำนวน KUB ขั้นต่ำที่ต้อง Stake: 10 KUB และไม่เปิดให้ Delegator เข้าร่วม Stake ด้วย
 • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน: On-Cloud หรือ On-premises
 • ค่าบริการ Stake: ไม่มี เนื่องจากไม่เปิดให้ Delegator เข้าร่วม Stake ด้วย
 • เจ้าของ Node: Solo Validator

ภายในงานการแถลงเปิดตัวในครั้งนี้ ยังได้มีการจัดเสวนาให้ผู้บริหารของบิทคับเชนและ Node Partners ได้แชร์มุมมองและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเครือข่ายบิทคับเชนและโครงการเพิ่มเติมในอนาคต สำหรับบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมบนระบบฉันทามติ PoS ของบิทคับเชน ประกอบด้วย บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด บริษัท เอบี เอกซ์ จำกัด บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท อินสเปค จำกัด บริษัท เก็ทลิงส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสมาร์ทคอนแทรคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

"นับตั้งแต่ขวบปีแรกของบิทคับเชน เราเองมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปอีกขั้นผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเราหวังว่าการเปลี่ยนผ่านระบบฉันทามติในครั้งนี้จะสามารถชูประสิทธิภาพให้กับบิทคับเชนไม่มากก็น้อย และผมเองก็เชื่อว่าบิทคับเชนกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่มีความ Decentralized มากขึ้น มีความปลอดภัยและโปร่งใส ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภาคธุรกิจ และผู้ใช้งานทุกภาคส่วน" นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบฉันทามติเป็น Proof of Stake ของบิทคับเชน จะเริ่มบล็อกแรกตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Bitkub Chain Facebook Page

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบิทคับเชนได้ที่

Website : https://www.bitkubchain.com/ Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial

Medium: https://medium.com/bitkubchain Twitter : https://twitter.com/bitkubchain

Discord : https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

ที่มา: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๑ BANDAI เตรียมระเบิดความมันส์ ยกกองทัพ Card Games บุกไทย ฉลองเปิดตัวแบรนด์ BANDAI CARD GAMES สุดยิ่งใหญ่
๑๗:๕๑ Collective by Cloud 11 ครีเอเตอร์เฟสติวัลครั้งแรกในไทย จัดในโรงงานเก่ายุค 1960 ย่าน South Sukhumvit แสดงผลงานสร้างสรรค์จากครีเอเตอร์กว่า 50
๑๗:๐๗ ชีวานันท์ จัดงาน Bangkok Chef Charity 2024 ปีที่ 11
๑๗:๒๐ เค็มน้อย อร่อยได้ จริงหรือ? มาพิสูจน์กันที่งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
๑๗:๓๕ 4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส. ในระดับ AAA และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับคงที่ สะท้อนสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
๑๗:๒๘ รอบการกุศล เฉลียง Rare Item RESTAGE
๑๗:๔๙ รายงาน Ericsson Mobility เผย 5G อยู่ในช่วงขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียพุ่งแตะ 550
๑๖:๑๑ รับรู้ทุกรสชาติความเจ็บปวด เมื่อทุกอย่างยังรู้สึก ยังสัมผัสได้ แบบปล่อยใจดิ่ง กับ หลักฐานของการมีอยู่ เพลงเศร้า จมอารมณ์ เพลงใหม่ จากอัลบั้มใหม่ของ
๑๗:๐๖ แนวโน้มเทรนด์อีคอมเมิร์ซปี 2567 สำหรับธุรกิจ B2B ท่ามกลางกระแสโลกที่ไม่หยุดนิ่ง
๑๖:๔๓ Sabrina Carpenter ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย EP ใหม่ล่าสุด fruitcake พร้อมแทร็กลิสต์สุดพิเศษพาทุกคนหวนคืนสู่กลิ่นอายแห่งความ Festive