รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี

พุธ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๒๓ ๑๕:๐๐
รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้สิทธิ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้โชค 2 ชั้น นำร่อง 20 สาขาอาชีพ ฟรีถึง 30 กันยายน 2566
รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายในการสนับสนุน และผลักดันการยกระดับให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งขับเคลื่อนการยกระดับฝีมือให้แก่แรงงานไทย อีกทั้งรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ต้องเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรม โดยกระบวนการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) ในการเทียบเคียงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วย นำร่อง 20 สาขาอาชีพ ฟรีถึง 30 กันยายน 2566

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า 20 สาขาอาชีพที่กรมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ช่างก่ออิฐ ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ช่างเครื่องประดับ(อัญมณีและรูปพรรณ) และช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่จำเป็นและมีแรงงานสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่แรงงานผ่านการทดสอบมาตรฐานใน 20 สาขาดังกล่าว มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฯ ได้ด้วย อนาคตสามารถเทียบเคียงวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ยังสามารถขอหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการคุณวุฒิวิชาชีพได้อีกด้วย

โดยผู้ที่มีหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพควบคู่กับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าทำงานง่ายขึ้น เพราะมีใบรับรองทั้งด้านทักษะฝีมือ และสามารถนำไปยื่นกับนายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างหรือตอบแทนที่สูงขึ้น และโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพได้อีกด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2566 มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 20 สาขาอาชีพข้างต้นแล้วจำนวน 8,370 คน และมีผู้ยื่นขอรับประกาศนียบัตร จำนวน 747 คน ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้ง 20 สาขาอาชีพ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้ฟรี จนถึง 30 กันยายน 2566 นี้ โดยกรอกข้อมูลตามแบบคำขอ พร้อมแนบหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TPQI-NET ที่ https://tpqi-net.tpqi.go.th/ สามารถสอบถามได้ที่สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 063-737-3922 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?