อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล "3Rs Award" ภายใต้โครงการ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่การฝังกลบขยะเป็นศูนย์ในทุกสถานประกอบการ

ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๕๕
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศุภกิจ บุญศิริ (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบรางวัล "3Rs Award" ซึ่งเป็นรางวัลภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill" ประจำปี 2566 ให้กับ พัฒนาพงศ์ ทองธานี (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของอายิโนะโมะโต๊ะในการให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้น ณ สโมสรทหารกองทัพบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

สำหรับ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill" นี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มานับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดและกำจัด ไปพร้อม ๆ กับการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของเสีย โดยมีเป้าหมายไปสู่การสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมด 100% จนเหลือขยะฝังกลบเป็นศูนย์ หรือเรียกว่า "Zero Waste to Landfill" สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ด้วยการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยทุกโรงงานและสถานประกอบการของเราต่างยึดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดต่อการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ การมุ่งลดของเสียในกระบวนการจัดจำหน่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดตามหลักการ 3Rs และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งมอบขยะอุตสาหกรรมไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าแทนการฝังกลบ หรือการพัฒนา "น้ำหมัก" ที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสให้กลายเป็น "ปุ๋ยน้ำ" ส่งกลับคืนสู่ภาคการเกษตร เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับของเหลือ ซึ่งตอบรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ได้สำเร็จในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ" (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เรายึดมั่นเสมอมา

ที่มา: อายิโนะโมะโต๊ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพ
๑๗:๐๓ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้าแผน Circular Economy ลุยโปรเจกต์ Urban Mining สู่การสร้างวัสดุทดแทนชิ้นส่วนรถยนต์ในขั้นตอนการผลิต
๑๗:๓๒ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เล่นใหญ่ เสิร์ฟพิซซ่า ร่วมเฉลิมฉลอง Bitcoin Pizza Day
๑๗:๑๑ GRAND - PF - SUMITOMO ผนึกกำลัง เปิด Grande Lounge ใจกลางเมืองห้างเอ็มโพเรียม ตอบรับกระแสนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
๑๗:๒๓ FTI ล็อคเป้ารายได้ปีนี้ 930 ลบ. Q1/67 โกยแล้ว 195.91 ลบ. ชูกลยุทธ์ขยายสาขา-กำลังผลิต-ร่วมทุน ดันรายได้โต 3
๑๗:๔๔ เชฟชุมพล จับมือ ททท. ยกขบวน Soft Power อาหารไทยและการท่องเที่ยว ลุยโปรโมทในงาน สงกรานต์มินนิโซตา
๑๗:๐๕ ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดประสบการณ์จริง! เรียนรู้แบบเจาะลึก การปฏิบัติงานภาคพื้น กับมืออาชีพสายการบิน
๑๗:๑๘ ยัวซ่า ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยแลนด์ ยูธ คัพ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๗:๑๖ เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ในวันเต่าโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER - GIVING TOGETHER
๑๗:๓๔ EKH ส่งสัญญาณ Q2 โตแกร่ง ผู้ป่วย OPD - IPD-ศูนย์ IVF - รพ.คูนหนุนเต็มเหนี่ยว ปักหมุดลุยธุรกิจสุขภาพไม่ยั้ง มั่นใจปั๊มผลงานโตไม่ต่ำกว่า