EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างการวิจัย-พัฒนานวัตกรรม 'Thai Herbal & Natural Products'

จันทร์ ๐๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๑:๑๔
กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพร สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ 'Thai Herbal & Natural Products' สู่การขยายโอกาสนอกห้องเรียน ต่อยอดความรู้สู่สาธารณะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจชุมชนและสังคม
EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างการวิจัย-พัฒนานวัตกรรม 'Thai Herbal Natural Products'

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า EA มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ "Green Product" มากว่า 15 ปี ด้วยแนวคิด "Energy Absolute Energy for The Future" ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาองค์กร สู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด และเพิ่มความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สอดรับกับทิศทางพัฒนาองค์กร โดย EA ได้ให้ความสำคัญต่อการแพทย์ สุขภาพ และการดำเนินชีวิต บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะสามารถสร้างความรู้ และโอกาสใหม่ ๆ สู่การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม 'Thai Herbal & Natural Products' ของประเทศที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

"รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องของการนำพืช สัตว์ และแร่ธาตุ มาทำการวิจัยเพื่อหาส่วนประกอบของสสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ" นายวุฒิเลิศกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การวิจัย และการศึกษาดูงาน ที่จะสร้างการแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ สู่การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยต่อยอดด้านสมุนไพรไทย แนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีบทบาทอย่างสูงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสมุนไพรไทย ทั้งด้านการศึกษา ขยายผลสู่ธุรกิจชุมชนและสังคม สร้างการพัฒนาตลาดให้มีขีดความสามารถแข่งขันระดับประเทศ และระดับสากล

ที่มา: พลังงานบริสุทธิ์

EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างการวิจัย-พัฒนานวัตกรรม 'Thai Herbal Natural Products'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๐ ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๑๗:๔๗ บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๑๗:๒๗ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๑๗:๔๓ ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๑๗:๕๐ ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๑๗:๓๔ Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๑๗:๒๑ GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๑๗:๒๔ บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๑๗:๕๗ IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๑๗:๒๗ เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566