DEXON ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

จันทร์ ๐๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔:๒๗
ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) พร้อมผู้บริหารและพนักงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
DEXON ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เด็กซ์ซอนยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance) และยังมีการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่นดังกล่าวอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เด็กซ์ซอนพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ และปลอดคอร์รัปชั่นตลอดไป

ที่มา: กลอรี่ แบรนดิ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ คนไทยทำได้! เปลี่ยนขยะซองขนมไม่มีราคาเป็นอะลูมิเนียมมูลค่าสูง
๑๗:๒๗ สนใจอากาศยาน เทคโนโลยีการบิน ต้องไม่พลาดงาน MOTOR EXPO 2023
๑๗:๑๑ Kaspersky เผย การละเมิดความปลอดภัยข้อมูลโดยพนักงานใน APAC อันตรายพอๆ กับการโดนแฮก
๑๗:๐๖ วัฒน์ ศิวดล สุดปลื้ม ยอดวิวส์ทะลุล้าน !!! เตรียมปล่อยเพลงใหม่ เอาบ่แฟนสิเป็นให้ รวมคนดังเบอร์ฮอต จัดเต็ม มอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี
๑๗:๒๘ ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยเปิดตัว Publicis Play ช่วยเสริมแกร่ง Funnel การตลาด พร้อมเสริมศักยภาพแบรนด์เพื่อเข้าสู่จักรวาลเกมมิ่งไทย
๑๗:๒๓ Aspire Coaching เอาใจผู้รักการเล่นกอล์ฟ ด้วยโปรแกรมเฉพาะ เพื่อเสริมสมรรถภาพรอบด้านที่นักกอล์ฟต้องการ
๑๗:๐๔ กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่ลูกค้าวางใจในบริการ
๑๗:๔๕ ฟังเสียงสะท้อน วัฒนธรรมออนไลน์แบบไหนที่นิวเจนอยากได้? ในศึกโต้วาที Battle For Better ปี 2 โครงการ BMA x True Safe
๑๗:๓๖ อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
๑๖:๔๔ แรบบิท แคร์ เปิด 4 เทรนด์การท่องเที่ยวสุดฮอต MEtinerary - ทริปเที่ยวตามใจฉัน เน้น ME ไม่เน้น MASS สู่อิสรภาพทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง