EXIM BANK คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566"

อังคาร ๐๕ กันยายน ๒๐๒๓ ๑๕:๓๕
EXIM BANK ได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566" จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำความสำเร็จของ EXIM BANK ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บทบาท "ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยไม่ทิ้งตัวเล็ก"
EXIM BANK คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้รับคัดเลือกเป็น "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566" ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แสดงถึงความสำเร็จขององค์กรในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยกระดับการดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บทบาท "ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยไม่ทิ้งคนตัวเล็ก"

นับเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของ EXIM BANK ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Society and Environment : ESG) และยึดหลักการ 4P เริ่มต้นจากการดูแลคน (People) เพื่อดูแลโลก (Planet) ด้วยความใส่ใจในประสิทธิภาพ (Productivity) นำไปสู่กำไร (Profit) ซึ่งรวมถึงคุณค่าที่ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยวางรากฐานตั้งแต่ภายในองค์กรให้บุคลากรยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ของประเทศไทย ทั้งด้านแรงงาน ด้านชุมชน ที่ดิน สิ่งแวดล้อม ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ โดย EXIM BANK มุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทานตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

"นับเป็นความภาคภูมิใจของ EXIM BANK ในฐานะ SFI ที่สามารถนำเอาหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการปฏิบัติประจำวัน โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน บุคลากรของธนาคารปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ใส่ใจ เคารพและให้เกียรติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร" ดร.รักษ์ กล่าว

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?