EXIM BANK คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566"

อังคาร ๐๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๕:๓๕
EXIM BANK ได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566" จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำความสำเร็จของ EXIM BANK ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บทบาท "ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยไม่ทิ้งตัวเล็ก"
EXIM BANK คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้รับคัดเลือกเป็น "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566" ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แสดงถึงความสำเร็จขององค์กรในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยกระดับการดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บทบาท "ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยไม่ทิ้งคนตัวเล็ก"

นับเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของ EXIM BANK ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Society and Environment : ESG) และยึดหลักการ 4P เริ่มต้นจากการดูแลคน (People) เพื่อดูแลโลก (Planet) ด้วยความใส่ใจในประสิทธิภาพ (Productivity) นำไปสู่กำไร (Profit) ซึ่งรวมถึงคุณค่าที่ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยวางรากฐานตั้งแต่ภายในองค์กรให้บุคลากรยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ของประเทศไทย ทั้งด้านแรงงาน ด้านชุมชน ที่ดิน สิ่งแวดล้อม ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ โดย EXIM BANK มุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทานตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

"นับเป็นความภาคภูมิใจของ EXIM BANK ในฐานะ SFI ที่สามารถนำเอาหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการปฏิบัติประจำวัน โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน บุคลากรของธนาคารปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ใส่ใจ เคารพและให้เกียรติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร" ดร.รักษ์ กล่าว

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566