เปิดพันธกิจ เพาเวอร์บาย ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวกับเป้าหมายสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

อังคาร ๑๐ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๒๕
เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ชู Green & Sustainable ตอกย้ำพันธกิจในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ประกาศแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ด้าน ภายใต้คอนเซปต์ 2 Power คือ Power of Green - ด้านสิ่งแวดล้อม และ Power of Love - ด้านสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

นายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "เพาเวอร์บาย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) มาโดยตลอด ตามเจตนารมณ์ของ เซ็นทรัล รีเทล พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ ESG เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังคำนึงถึงความคาดหวังและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน ที่อยู่ในห่วงโซ่ของการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้โฟกัสกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิด 2 Power มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่

 1. Power of Green: ภารกิจรัก(ษ์)โลก
  • โครงการ Bye Bye e-Waste: ในฐานะที่เพาเวอร์บาย ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที จึงได้เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Waste ที่ร้านเพาเวอร์บาย 40 สาขาทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยได้มีจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพาเวอร์บายได้ร่วมกับเอไอเอสในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไปกำจัด และรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล เป็นการช่วยกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกที่มีกว่า 60 ล้านตันทั่วโลก เพื่อก้าวสู่องค์กรที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์ (Zero e-Waste)
  • โครงการโซลาร์รูฟ: เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่คลังสินค้าของเพาเวอร์บาย นำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 300 ตันต่อปี และสามารถประหยัดไฟฟ้าภายในคลังสินค้าได้ถึง 20% ต่อปี นอกจากนี้ยังยกเลิกการใช้ฟิล์มพลาสติกในการพันพาแลทสินค้าซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนมาใช้ Nylon Belt ทดแทน ซึ่งเป็นวัสดุทนทานสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 2.8 ตันต่อปี
  • โครงการ e-Tax Invoice และ e-Receipt: รณรงค์ให้ลูกค้าร่วมสร้างพฤติกรรมรักษ์โลก Journey to Net Zero ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อซื้อสินค้าเพาเวอร์บายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษ
 2. Power of Love: ชีวิตดี สังคมน่าอยู่
  • โครงการ เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า: โดยเพาเวอร์บายได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ได้รับบริจาคมาจากลูกค้าส่งมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนช่างเทคนิคในแต่ละภูมิภาคทั่วไทย เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพให้กับนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยต่อยอดในด้านการเรียน ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทย ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ถูกซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ปกติ ก็จะนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  • สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา: ที่ผ่านมาเพาเวอร์บายได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ โดยได้มอบแทบเล็ตสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้และคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพาเวอร์บายเชื่อมั่นว่าการพยายามใส่เมล็ดพันธุ์ความคิดที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเด็กๆ จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
  • การจ้างงานคนพิการ: อีกหนึ่งองค์ประกอบหลักของการพัฒนาความยั่งยืนคือ พนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพาเวอร์บายจึงมีนโยบายจ้างงานผู้พิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม เพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น

"พันธกิจทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและผลักดันให้ เพาเวอร์บาย ก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน ภายใต้อีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ที่สมดุลย์และแข็งแรงต่อไป พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพในระยะยาวให้กับประเทศชาติต่อไป" นายวรวุฒิ กล่าวปิดท้าย

ที่มา: เพาเวอร์บาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง