ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้

อังคาร ๒๔ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๐๗
บมจ. วินโดว์ เอเชีย ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและยูพีวีซีสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า ครอบคลุมช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,865 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "WINDOW"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. วินโดว์ เอเชีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "WINDOW" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นี้

WINDOW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปจากวัสดุอลูมิเนียมและยูพีวีซี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ วินโดว์ เอเชีย (Window Asia) วินด์เฟม (Wind Fame) เฟรมเม็กซ์ (FRAMEX) และเอ็นโซ (Enzo) และรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern trade) และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Traditional trade) และร้านค้าวินโดว์ เอเชีย ("Window Asia Shop") ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดรวมจำนวน 700 แห่ง และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ประกอบกับจุดเด่นเรื่องการรับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานและให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นของประเทศ

WINDOW มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น 444 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 224.2 ล้านหุ้น มีกำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 512.82 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,864.8 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 35.84 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขาย (Fully Diluted) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ WINDOW จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ภาคภูมิใจของบริษัทในการเติบโตสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านคุณภาพ และปัจจัยพื้นฐานที่

แข็งแกร่งของธุรกิจ จะเสริมให้บริษัทมีศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างโรงงานใหม่ ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดจนชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

WINDOW มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ หลัง IPO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 71.54% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปที่ www.windowasia.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG