ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA) เริ่มซื้อขาย 26 ต.ค. นี้

พุธ ๒๕ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๓๒
บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 26 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 759 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MCA"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MCA" ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

MCA ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างครบวงจร ผ่านรูปแบบของกิจกรรมการตลาดภาคสนาม (Field Marketing) เป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ลูกค้า ตั้งแต่ การเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ การสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อุปโภคบริโภค ไปจนถึงการผลักดันยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 บริการหลัก คือ 1) บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล 2) บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า 3) บริการพนักงานแนะนำสินค้า และ 4) บริการจัดเรียงสินค้า โดยครึ่งปีแรก ปี 2566 บริษัทมีรายได้จาก 4 บริการหลักร้อยละ 39:4:22:35 ตามลำดับ ลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทคนไทย นอกจากนี้ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) โดยมีโครงการนำร่อง 1 โครงการ ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในไตรมาส 3 ปี 2566

MCA มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 115 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 170 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 51.8 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 4.5 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 3.7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 198 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 759 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 35.24 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 21.54 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งแบรนด์สินค้าในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี และมีฐานข้อมูลพนักงานผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) มากกว่า 9,100 คน เพื่อรองรับการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (ระบบ MJobs) มารองรับการให้บริการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์สำหรับธุรกิจ Distributor ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

MCA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มนายภักดี เหล่างาม ถือหุ้น 68.91 % โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.marketconnectionsasia.com และ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ