เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากประเทศเยอรมนีแก่นักเรียนช่างฝึกหัดรุ่นที่ 33 และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่านการรับรอง

ศุกร์ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๐๙
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการนักเรียนช่างฝึกหัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ตามมาตรฐานการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิคส์ยานยนต์ เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีและเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยมีประธานในพิธีคือ มร. มาร์ทิน ชเวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณเรจินา คิมเพล เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากประเทศเยอรมนีแก่นักเรียนช่างฝึกหัดรุ่นที่ 33 และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่านการรับรอง

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของหอการค้าและอุตสาหกรรมของเยอรมนี หรือ German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน หรือ Certificate ระดับ บี (Level B) ในปี พ.ศ. 2561 และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองถึงระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ หรือ Certificate ระดับ เอ (Level A) ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งทั้งสองระดับเป็นหลักสูตร 2 ปีของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติที่ควบคุมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม "Mercedes-Benz Training Center" ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และศูนย์บริการของผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ

โดยในปีนี้มีนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 33 จำนวน 31 คน จากผู้จำหน่าย 9 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตร Certificate Level A จำนวนทั้งสิ้น 10 คน และ ประกาศนียบัตร Certificate Level B จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยทั้งนักเรียนช่างฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง คือ บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี), บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขางามวงศ์วาน), บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด และ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาบางพลัด)

ภายในงาน ทางบริษัทฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ อันได้แก่ ประกาศนียบัตรในตำแหน่งผู้บริหารที่ผ่านการรับรอง จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายที่ผ่านการรับรอง (Certified Salespeople) จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการบริการที่ผ่านการรับรอง (Certified Service Advisor) จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่ช่างวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรอง (Certified Diagnosis Technician) จำนวน 4 คน จากผู้จำหน่ายรถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ 29 แห่ง ดังต่อไปนี้ - บริษัท พิษณุโลกนามทอง จำกัด, บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด, บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท เภตรา อยุธยา จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด, บริษัท ทีเอสที เมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด, บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด, บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา ราชดำเนิน), บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด, บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด, บริษัท ออโต โพลิส จำกัด, บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน), บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด, บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงราย จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด และ บริษัท เอ็มบี เอ็มไพร์ จำกัด

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงกันยายน 2566 (Certified Body & Paint Service Center) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด และบริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด

ที่มา: เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๗ เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
๑๒:๒๖ 24WASH แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง ด้วยแนวคิด Green Laundromat - ซักที่นี่
๑๒:๑๓ PIMO-ไพโม่ รับอานิสงส์เปลี่ยนแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วย Solar Cell
๑๒:๔๑ กลับมาอีกครั้ง!! NICE CAR AUCTION งานประมูลรถสวย คัดพิเศษที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็ม แจกทอง ผู้ประมูลสูงสุด 19 - 21 เมษายนนี้ ลานกิจกรรม MBK AVENUE โซน
๑๒:๑๒ ส่องไอเทมสุดฮอตกับคอลเล็กชั่นล่าสุด เอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบรนด์ จากสยาม ทาคาชิมายะ ห้างญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในไทย ณ
๑๒:๔๐ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 12 แห่ง ผ่านการรับรองของ Bureau Veritas คว้า มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก GSTC
๑๑:๐๑ เสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นนครปฐม รังสรรค์เมนูจานอร่อย 16 ร้านอาหารชั้นนำ กับ ปฐมบทใหม่ของความอร่อย ที่ เซ็นทรัล
๑๑:๔๘ นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่านโครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง NIVEA Supporting Moment of
๑๑:๑๕ เฮงลิสซิ่ง สาดความสุข รับเงินก้อนใหญ่ ยกขบวนแจกความชุ่มฉ่ำ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567
๑๑:๕๒ บุญถาวร จัดงาน Builder Talk ชวน ลุงช่าง แชร์ไอเดียการสร้างตัวตน ผ่าน โซเชียลมีเดีย กับ งานก่อสร้าง