กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP TO THE WORLD "ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สากล" ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

ศุกร์ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๕๖
กรมการพัฒนาชุมชน ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริม Soft Power จัดงาน OTOP TO THE WORLD "ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สากล" ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP TO THE WORLD ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สากล ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP TO THE WORLD ภายใต้แนวคิด "ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สากล" โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชนและภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 3-5 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ OTOP และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม จะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ คือ การเปิดประตูเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมถึงนโยบายส่งเสริมกลุ่ม Soft Power ของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ OTOP ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศซึ่งเป็นต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการต่อยอดและพัฒนาไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อประเทศไทย ได้รับสิทธิ์จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MOTO GP 2023 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีนักแข่งจักรยานยนต์ทางเรียบที่มีชื่อเสียงระดับโลก

รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกสู่สายตาชาวโลกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อสนับสนุนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข็มแข็งและก้าวเดินต่อไป

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคงเพื่อสร้างอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพในการผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับ สุดยอดอาหารถิ่น รสไทยแท้ 4 ภาค จากทั่วประเทศ อาทิ ไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น , ก๋วยจั๊บญวน จังหวัดอุบลราชธานี, ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบ้านนา จังหวัดสุโขทัย, ข้าวซอย จังหวัดลำปาง, กาแฟบ้านซับศิลา จังหวัดนครราชสีมา, ขนมไทยยายหาด จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ระดับพรีเมี่ยม และโซน Health & SPA ที่ได้รังสรรค์พื้นที่ภายในงาน ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศ ที่ผ่อนคลายสไตล์สปาไทย มีทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย และการนวดเพื่อความงาม พร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา จากผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กำไลต่างหูเบญจรงค์ จากปานรดาเบญจรงค์ จ.สมุทรสาคร,หัตถกรรมหนังตะลุง จากกลุ่มอาชีพสหกรณ์แกะหนังตะลุงชุมชนโรงเจ จ.นครศรีธรรมราช, เครื่องเงิน จากหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่, ผ้าไหมพื้นเมือง จากกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน ได้แก่ ลำยอง หนองหินห่าว, เน็ค นฤพล, นิว มาวิน อาร์สยาม, ต้นข้าว อาร์สยาม, เจมส์ จตุรงค์, เจเจ ผู้บ่าวบุรีรัมย์ และ เจี๊ยบ เบญจพร รวมไปถึงยังมีของรางวัลอีกมากมายที่แจกทุกวันให้แก่ผู้ร่วมงาน

ขอเชิญร่วมงาน "OTOP to the World สินค้าไทย ภูมิใจสู่สากล" ซึ่งจัดงานในรูปแบบเต็นท์ติดแอร์ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารชวนชิมกว่า 200 บูธ รวมไปถึงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่อัดแน่นขนมาแบบจัดเต็มเพื่อความสุขสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจ จ.บุรีรัมย์

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP TO THE WORLD ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สากล ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?