บมจ.เงินติดล้อ ร่วมกับองค์กรระดับโลก ศึกษาการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

อังคาร ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๕๑
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานศึกษาวิจัยเรื่อง "การสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มากกว่าการเข้าถึงการบริการสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง หลังโควิด 19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ "Financial Inclusion in Post-Covid Southeast Asia: Accelerating Impact Beyond Access" ที่จัดทำโดย Centre for Impact Investing and Practices (CIIP) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Temasek Trust ร่วมกับ United Nations Capital Development Fund (UNCDF) และ Helicap พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก 60 เดซิเบล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกจากผู้ให้บริการทางการเงิน นักลงทุน สมาคมอุตสาหกรรม และลูกค้า โดยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบนิเวศด้านการเงินการลงทุน และสร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ ต่อไป
บมจ.เงินติดล้อ ร่วมกับองค์กรระดับโลก ศึกษาการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้สมัครสินเชื่อที่ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่มีแหล่งรายได้แน่นอน ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น การเข้าถึงสินเชื่อ ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกค้า และการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดทำ Microfinance Index 2023 (ดัชนีการเงินรายย่อยระดับโลก ประจำปี 2566)

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR กล่าวว่า การที่เราได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในอนาคตได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่ออีกด้วย ทั้งนี้ บมจ.เงินติดล้อ เป็นองค์กรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะองค์กรที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ (Underbanked) ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินให้กับชุมชนและประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook เงินติดล้อ สอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

รายงาน "Financial Inclusion in Post-Covid Southeast Asia: Accelerating Impact Beyond Access" เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบหลายระยะโดย CIIP ซึ่งมุ่งเน้นข้อมูลเชิงลึกของการเข้าถึงบริการทางการเงินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการจำกัดความ แปลความ และตรวจสอบผลกระทบในการเข้าถึงบริการทางการเงินในภูมิภาคนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายงานต่างๆ ได้ที่ https://ciip.com.sg/knowledge-hub/research-insights

Microfinance Index 2023 เป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 ล้านชุด จากการสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยมากกว่า 32,000 ราย ใน 32 ประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยทั้งหมด 84 ล้านราย จากผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหมด 114 แห่ง ทั่วโลก การวิจัยนี้ดำเนินการโดยบริษัท 60 เดซิเบล เพื่อสำรวจผลลัพธ์เชิงผลกระทบร่วมกับกลุ่มลูกค้าเงินติดล้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ การสำรวจต่อยอดจากผลงานของบริษัท 60 เดซิเบลที่ทำ Global Microfinance Index (MFI Index) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มประจำปีที่ให้ผลลัพธ์ทั้งในเชิงเปรียบเทียบและเชิงผลกระทบที่สถาบันการเงินต่างๆ มีต่อลูกค้า อาทิ สถาบันการเงินรายย่อย ฟินเทค สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ที่ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกกับสังคม และต้องการขยายดัชนีนี้ให้ครอบคลุมไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานดัชนีการเงินรายย่อยประจำปี 2023 ได้ที่ https://60decibels.com/insights/mfi-index

ที่มา: บีโอดับเบิลยู

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๒ PRIME ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี EXIM BANK
๐๘:๑๘ รพ.หัวเฉียว แสดงพลังแห่งการ ให้ ต่อเพื่อนมนุษย์
๐๘:๔๓ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา นำทีมเพื่อนพ้องเติมความสุข วันเดอร์ฟลูไทยแลนด์ 2024 สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
๐๙:๐๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพสอง
๐๙:๓๑ depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน
๐๙:๓๗ NDBS Thailand เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ Successful Trading Business with SAP Business One on HANA วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์
๐๙:๓๖ ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ
๐๘:๐๑ Kaspersky เผย นักเดทออนไลน์เกือบหนึ่งในสี่ หรือ 23% โดนสะกดรอยทางดิจิทัล (stalkerware)
๐๘:๑๑ KK JAPAN CARD FEST 2024
๐๘:๒๔ CKPower กวาดรายได้ 10,941 ล้านบาท ในปี 2566 ปักธงรุกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน