แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

อังคาร ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๕:๒๗
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566" (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

จากการที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค แม้มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังสนับสนุนโอกาสการเติบโตในอาชีพการงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้ทุกคนในแพรนด้ามีความสุขในการทำงาน และการใช้ชีวิต เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ได้ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ทั้งนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า จิวเวลรี่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมต่อไป

ที่มา: แพรนด้า จิวเวลรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ