"กรุงไทย" คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับสูงสุด AAA จาก SET ESG Rating ย้ำภาพลักษณ์ธนาคารยั่งยืน

พุธ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๔:๓๓
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมเสริมสร้างสมดุลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ล่าสุด ธนาคารได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ "AAA" ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ประเมินจากการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในด้าน ESG โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน" และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในทุกมิติเติบโตไปพร้อมกับสังคม ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชน ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจัง

ด้านสังคม ธนาคารสนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โปร่งใสและปลอดภัย ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล ทั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน Krungthai NEXT รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคธุรกิจไทย

ด้านธรรมาภิบาล ธนาคารมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร โดยประกาศนโยบายไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) พร้อมดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. ได้แก่ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี และสังคม โดยใช้กระบวนการ "ระเบิดจากข้างใน" เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการระดมความคิดผ่านโครงการต่างๆ มุ่งมั่นเรื่องการต่อยอด พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการยกระดับบริการ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: ธนาคารกรุงไท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ